Antwerpen lanceert Grasplan voor een ecologisch graslandbeheer

Met het nieuwe grasplan legt de stad Antwerpen de nadruk op het ecologische beheer van de graslanden. Daar waar het kan en wenselijk is wordt het aantal maaibeurten van de graslanden in de stad beperkt.

 


In het beheer van het openbaar groen speelt gras een veelzijdige rol. Het is een plaats voor sport en ontspanning, bepaalt ons uitzicht op groene ruimte en draagt bij tot de verscheidenheid van plant- en diersoorten. De stad Antwerpen stelt al deze functies centraal in haar beleid om haar inwoners te laten genieten van het aanwezige groen. Om dat te bereiken, is er nood aan een coherente visie en samenwerking met de districten.Daarom ontwikkelde de stad dit bovenlokaal kader voor het beheer van de stedelijke graslanden. Het is van toepassing op alle graslanden waarvan de groendienst van de stad Antwerpen het beheer verzorgt

Het grasplan maakt een onderscheid tussen de verschillende functies van het grasland en past het maaibeheer daaraan aan. Sportvelden of hondenloopzones worden op een andere manier beheerd dan gras in een park of een berm.  Het plan geeft een toelichting bij die verschillende grastypes en de vormen van graslandbeheer. Kort gemaaid gras behouden we enkel op grasvelden die altijd toegankelijk moeten zijn of op plaatsen waar het nodig is voor de verkeersveiligheid.

In dit ‘gewild gras’ krijgen kruidachtige planten alle kansen. Dit zorgt voor meer ruimte voor insecten, die op hun beurt meer vogels aantrekken. Niet elk grasland is geschikt voor extensief maaibeheer, maar op steeds meer plaatsen waar de groendienst van de stad Antwerpen het beheer verzorgt zal ‘gewild gras’ de norm zijn.

U kunt het ‘Grasplan’ hier downloaden.