Antwerpen / Groene wandelboulevard langs de Schelde op Linkeroever

De stad Antwerpen plant een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelboulevard langs de Schelde op Linkeroever. Het voorontwerp van het masterplan Scheldeboorden Linkeroever is nu klaar, net als het voorontwerp voor de eerste uitvoeringsfase van de publieke ruimte. De werkzaamheden zouden van start gaan in 2024. 

Om de stad Antwerpen te beschermen tegen mogelijke overstromingen, worden de Scheldeboorden op beide oevers opgehoogd. Dit gebeurt door De Vlaamse Waterweg nv en kadert in het zogeheten Sigmaplan. Na de verhoging op Linkeroever legt stad Antwerpen daar een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelpromenade langs de Schelde aan.


Een ontwerpteam onder leiding van Bas Smets vertaalde de bestaande analyse- en visienota naar een voorontwerp-masterplan. Landschapsarchitect Bas Smets: “De ophoging van de Scheldedijk aan Linkeroever is de aanleiding om een groot, continu park te maken dat de bocht van de Schelde volgt van het Galgenweel tot aan het Sint-Annabos. Het ontwerp zet in op een hedendaags, klimaatrobuust park dat enerzijds ruimte maakt voor meer natuur en meer biodiversiteit, en anderzijds plaats biedt aan verschillende vormen van recreatie.” 

  • Binnendijks biedt een subtiel reliëf mogelijkheden voor wateropvang en trage infiltratie. Bomen worden maximaal behouden en er ontstaat een gevarieerde flora en fauna. Buitendijks wordt het kenmerkende slikken- en schorrenlandschap zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk uitgebreid, want dit diverse en duurzame oeverlandschap zorgt voor een unieke beleving langs de Schelde.
  • Er komt een onafgebroken en slingerend padensysteem voor wandelaars en fietsers. Een netwerk van kronkelende paden zorgt voor verbindingen tussen de buurt en de oevers. Het dijkpad brengt de wandelaar soms tot vlakbij de Schelde. Op andere plaatsen geeft het een breder zicht op de rivier met het stadscentrum op de achtergrond. Ook verschillende uitkijkpunten geven de wandelaar een prachtig zicht op de Antwerpse rede.
  • De Scheldeboorden Linkeroever worden nog groener. De nieuwe inrichting laat meer biodiversiteit en een meer divers gebruik toe. De bestaande functies blijven en worden waar nodig uitgebreid.
  • Het ontwerp maakt van het Frederik Van Eedenplein de toegangspoort en het hart van Linkeroever. Het wordt een veilige, slimme schakel tussen de verschillende verkeersstromen. De lokale horeca wordt er versterkt door een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid. Het ontwerp biedt ruimte voor de bestaande kleine en grotere evenementen, zodat die goed georganiseerd kunnen verlopen.

Drie deelgebieden

Op basis van dit Masterplan werkt de stad concrete plannen uit voor de nieuwe parkomgeving. Het projectgebied bestaat uit 3 deelgebieden: Scheldeboorden-noord (van Sint-Annabos tot Charles De Costerlaan), -midden (van Charles De Costerlaan tot Galgenweellaan) en -zuid (van Galgenweellaan tot Burcht). Eerst komt deelgebied noord aan de beurt, vervolgens zuid en als laatste midden.

Het voorontwerp voor het noordelijke deelgebied, dat loopt van het Sint-Annabos tot aan de Charles De Costerlaan, heeft enkele duidelijke krachtlijnen:

  • In het langgerekte park komt een onafgebroken en slingerend padensysteem voor wandelaars en fietsers. Daarnaast komen er lanen voor de functionele verplaatsingen. De ruimte die vrijkomt door het compacte ontwerp van de lanen, wordt onthard en toegevoegd aan de parkruimte. De Kastanjedreef zal dienst doen als as voor laden en lossen, met ook enkele parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
  • De bestaande sport- en spelelementen worden waar nodig vernieuwd. Langs de paden komen voldoende rustpunten.
  • Het ontwerp brengt de Schelde dichter bij de bezoeker. Verschillende dwarsverbindingen tussen de laan en de dijk bieden goede doorkijken. Hoogteverschillen in de vorm van trappen of amfitheaters geven op meerdere plaatsen mooie zichten. Een open landschap in de Scheldebocht verbindt de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar.

Wie werkt eraan mee?

Om de werken op Linkeroever voor te bereiden gingen De Vlaamse Waterweg nv en de stad een overeenkomst aan. Het masterplan wordt opgemaakt door het ontwerpteam Bureau Bas Smets, in samenwerking met GRAU, Atelier Ruimtelijk Advies, Billie Bonkers, AGT, Vectris, Plant&Houtgoed, Rebel en Equator. Bij de verdere uitwerking van concrete deelprojecten is er een werkatelier, waarin bewoners en andere betrokkenen uit de buurt samen mee nadenken over de plannen.

Als alles volgens plan verloopt met het masterplan en de ontwerpplannen voor de Scheldeboorden, is het de bedoeling om de werken voor het zuidelijke gedeelte te starten half 2024. In de tweede helft van 2026 zouden de werken dan klaar moeten zijn.

Meer info: antwerpenmorgen.be