Antwerpen / Eerste ontwerp voor het Spoorpark [VIDEO]

Het Spoorpark wordt een groen buurtpark en een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers op en langs de verhoogde spoorweg tussen de Draakplaats in Zurenborg en het Luitenant Naeyaertplein in Borgerhout.
Het Spoorpark loopt door wijken met een zeer hoge bevolkingsdichtheid en een verschillend socio-economisch profiel (opleidingsniveau, inkomen, kansarmoede, …). Ook qua woonomgeving (woninggrootte, aandeel sociale woningen, woningprijzen, …) verschillen de wijken sterk. Wat de wijken delen, is een opvallend tekort aan groen en dat ze gebukt gaan onder hittestress. De Plantin en Moretuslei is een sterke barrière die Zurenborg en Borgerhout fysiek maar ook mentaal scheidt.

Het Spoorpark wordt een park met een fiets- en voetgangersverbinding op de verhoogde spoorterreinen en over de spoorwegbrug. Het plein aan het station Antwerpen-Oost en de publieke ruimte aan het zwembad en de sporthal aan de Plantin en Moretuslei worden aantrekkelijker gemaakt en waar mogelijk vergroend. Het Spoorpark wil bestaande infrastructuur een nieuwe invulling geven, zoals de helling ‘Omheining Statie van Borgerhout’ aan de Draakplaats en een deel van de spoorbrug over de Plantin en Moretuslei, en nieuwe infrastructuur voorzien daar waar er nood aan is, bijvoorbeeld een nieuwe helling binnen de bestaande spoorwegberm (langs het zwembad) tussen de Plantin en Moretuslei en het Luitenant Naeyaertplein om zo beide delen met elkaar te verbinden. Om het Spoorpark te verankeren in de omgeving moet het ontwerpteam een visie vormen over vastgoedontwikkelingen aan de randen, aldus AG Vespa. Zo kunnen de tramloods aan de Draakplaats en het station Antwerpen-Oost een nieuwe bestemming krijgen en kunnen er nieuwe gebouwen aan weerszijden van de Plantin en Moretuslei komen.


Ontwerpteam

Het ontwerpteam STRAMIEN / ZUS / RE-ST / ARA werd door AG Vespa geselecteerd voor het ontwerp van een nieuw Spoorpark tussen de Zurenborgwijk en Borgerhout te Antwerpen. Het ontwerpteam vertrekt van een schetsontwerp uit 2009, maar dat moet verfijnd en geactualiseerd worden.

“Het ontwerpteam is van bij de start bijzonder gecharmeerd door de scenografie van de plek; de eclectische buurt rond  de Cogels Osylei, de aanpalende Zurenborgwijk met haar heldere  stedenbouwkundige lay-out en de unieke spoorwegberm daartussen,” aldus het ontwerpteam. “Het nieuwe Spoorpark is een complexe opdracht die heel wat expertise vraagt. De gecombineerde expertise van de drie ontwerpbureaus aangevuld met de ruime technische ervaring van ARA onder de strakke procesregie van STRAMIEN garandeert een mooi resultaat. De configuratie en de (sociale) interactie tussen de twee stadswijken (Zurenborg en Borgerhout), de hoge behoefte aan een groene rustplek, de afstemming met de aangelanden, de veiligheid rond de spoorinfrastructuur en de correcte omgang met het erfgoed zijn aandachtspunten. Op het terrein bevinden zich nog restanten van het rijke spoorverleden waaronder het verlaten oost station met sympathieke perronluifels, de sporen, de spoorkade in natuursteen, een brugkraan. Twee monumentale, private watertorens domineren de skyline. We gaan aan de slag en consolideren die onderdelen als het erfgoed van morgen.”

AG Vespa coördineert de ontwikkeling van het Spoorpark, met Infrabel en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als belangrijke partners. Het Stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse overheid heeft een projectsubsidie toegekend voor de realisatie van het Spoorpark tussen de Draakplaats en het Luitenant Naeyaertplein. De buurtbewoners nauw betrokken bij elke fase van het ontwerpproces.

 

In het filmpje hieronder vertelt het ontwerpteam over hun eerste ontwerp voor het Spoorpark.