Antwerpen / 14 miljoen voor Park Groot Schijn

Het toekomstige Park Groot Schijn heeft, na inspraak van de omwonenden en toekomstige gebruikers, zijn definitieve vorm gekregen. De komende jaren gaat het stadsbestuur 14 miljoen euro investeren in het groendomein van 120 hectaren, met plaats voor sport- en jeugdverenigingen. In 2017 zouden de nieuwe gebouwen openen.

Het terrein combineert de groengebieden Ruggeveld, Boterlaar en Silsburg in Deurne-Oost. De uitlopers raken bijna aan de grenzen met Wommelgem en Wijnegem. De rivier Groot Schijn meandert door het terrein. De voorbije maanden heeft het studiebureau Buur-Hosper-Bulk de wensen van alle gebruikers afgestemd op het beschikbare budget. Naast de parkfunctie, zal er vooral aandacht zijn voor sport en jeugd. Ook het woonwagenterrein krijgt er een plek.”


De sportkamer
In de zuidelijke sportkamer delen de voetballers en korfballers in de toekomst één gebouw. Dit gebouw komt centraal tussen de nieuwe velden te liggen. Zo ontstaat er een grotere betrokkenheid tussen de supporters en de spelers. Concreet komen er vier velden: drie velden van 55 op 100 meter met lijnen voor voetbal en korfbal en één voetbalveld van 60 op 100 meter.

De bestaande skate-infrastructuur krijgt een nieuwe plek binnen de sportkamer. Het district Deurne zorgt voor het nodige budget om dit te realiseren. Bij deze zone voor de skaters, komt er een vrije ruimte waar de rolschaatsclub terecht kan voor haar trainingen.

Er komt op termijn ook een nieuwe infrastructuur voor de drie hondenscholen in het park. Dit gebouw kan pas gerealiseerd worden na de inrichting van de jeugdkamer.

Verder is er besloten om in deze fase geen nieuw gebouw te voorzien voor de katapult- en karabijnclub omdat de middelen voor de park- en sportrealisatie vandaag niet voldoende zijn. Wel wordt de bestaande infrastructuur nagekeken en daar waar nodig verbeterd.

De jeugdkamer
Door het samengaan van voetbal en korfbal is er extra ruimte vrijgekomen in de jeugdkamer. Naast een nieuw gebouw voor de jeugdverenigingen komt er op de vraag van het district Deurne ook een nieuw jeugdcentrum. De jeugdkamer biedt alle ruimte die nodig is voor de ontwikkeling van de jeugdwerking en -verenigingen in Deurne.

Het woonwagenterrein
Het masterplan Park Groot Schijn legt het woonwagenterrein meer naar het noorden. Het terrein wordt opnieuw ingericht, voorzien van een groene buffer, met ruimte voor de aanwezige woonwagens en de nodige nutsvoorzieningen.

De groene voegen
Tussen de verschillende kamers, in de groene voegen, komt het eigenlijke park. Naast de inrichting van het landschap wordt ook het natuurgebied in de Schijnvallei heringericht om de vallei en de natuur errond meer ruimte te geven.

Centraal komt het parkplein te liggen. Dit groene plein ligt iets dieper zodat er op de randen ruimte is om te zitten. In de winter kan dit plein eventueel omgevormd worden tot een openlucht-schaatspiste. In het park komen er faciliteiten voor de lokale verenigingen zoals speel- en trapveldjes en het speelbos. De zones die vrijkomen achter de skipiste, worden aangelegd als parking.

De volgende stappen
Samen met de gebruikers worden de verschillende gebouwen verder uitgewerkt. Ook de realisatie van de sportvelden en de parkinrichting worden verder ontworpen.

In 2015 worden de plannen, de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt zodat in 2016 de bouw en aanleg van alle onderdelen kan starten. De ambitie van de stad is om tegen september 2017 de eerste gebouwen in gebruik te nemen.

www.stadindialoog.be/project/park-groot-schijn