ANB lanceert oproep ‘Natuur in je Buurt’

Ook in 2016 lanceert het Agentschap voor Natuur en Bos een oproep voor vernieuwende, creatieve groenprojecten bij openbare besturen. ‘Natuur in je Buurt’ ijvert voor meer en betere natuur dicht bij de mensen.

Ontwikkelt uw gemeente een vernieuwend groenproject? Dien dan uw dossier in en maak kans op financiële ondersteuning. Eén Vlaamse laureaat maakt kans op een subsidie van 250.000 euro. Daarnaast krijgen 10 provinciale laureaten (2 per provincie) elk een ondersteuning van 50.000 euro. Zo wil het ANB projecten ondersteunen die zorgen voor meer en beter groen in de verstedelijkte omgeving.


Vernieuwend groenproject

Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen voor meer groen in steden en gemeenten zorgen. Vaak wordt op die plaatsen voor steen of beton gekozen. En dat kan anders.

Het ingediende project moet het verhogen van de leefbaarheid tot doel hebben. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen. Maar ook een kwaliteitsverhoging van bestaand groen kan daartoe bijdragen. Projecten komen in aanmerking als:

• ze de leefbaarheid in steden en gemeenten verbeteren en daartoe meer en/of beter groen voorzien
• ze voldoen aan de HPG-principes (Harmonisch Park- en Groenbeheer)
• het projectgebied gelegen is in de verstedelijkte omgeving zoals stads-, dorps- of woonkern en daar de leefbaarheid verhoogt
• het projectgebied in eigendom is van het openbare bestuur dat het projectvoorstel indient en zal uitvoeren
• het projectvoorstel zich nog niet in de aanbestedingsfase bevindt.

Projecten die in aanmerking komen als Vlaamse laureaat hebben op zijn minst een bovenlokale uitstraling en komen op een geïntegreerde wijze tot stand, met verschillende partnerschappen (ook interne). Ze hebben aandacht voor de verweving van verschillende stedelijke functies. De Vlaamse laureaat verhoogt de leefbaarheid door meerdere thema’s (mobiliteit, leefmilieu, sociale cohesie…) mee te nemen bij de realisatie van het project.

U vindt alle details over deze projectoproep 2016 op de website van Natuur en Bos

De uiterste indieningsdatum voor de projectoproep is 30 september 2016.