Boek / Er stond een vrouw in de tuin

‘Er stond een vrouw in de tuin’ is één lange, verhalende wandeling door de Nederlandse tuingeschiedenis, waarbij de vrouw als gids is gekozen. Het boek laat zich omgekeerd ook lezen als een levendige geschiedschrijving van de vrouw vanuit het perspectief van de tuin.

De auteur Anne Mieke Backer vraagt zich af waarom ons altijd is verteld dat door toedoen van één vrouw het paradijs is verloren gegaan en waarom er zo weinig aandacht is voor de paradijzen die sindsdien door Nederlandse vrouwen zijn gecreëerd.


Het gaat niet alleen over vrouwelijke tuin- en landschapsarchitecten, maar evengoed over naamloze boerinnen die hun kennis van bloemen en planten doorgaven aan hun dochters, over prinsessen en rijke grootgrondbezitsters die het landschap naar hun hand zetten, pioniersters met tulpenbollen, burgerdames en zelfs hoeren die in de groene beschutting van parken hun diensten aanbieden. Beginnend bij de eerste landbouwculturen rond 5000 jaar voor de jaartelling, eindigt het bij internationaal bekende Nederlandse groenontwerpsters en de actualiteit van het nieuwe ‘stadstuinieren’ in de metropool.

Door het lezen en bestuderen van talloze brieven en dagboeken en door het afnemen van interviews kon er wel een beeld worden gevormd van wat haar rol was en vooral van wat haar bezighield. Zo werd het schrijven van dit boek een zoektocht naar het antwoord op de vraag wat vrouwen op hun specifieke  stukje aarde hebben gezocht en wat zij er tot op de dag van vandaag hebben gevonden. Daarbij was het belangrijk aandacht te besteden aan het steeds veranderende begrip ‘natuur’ en parallel daaraan de opvatting over de ‘vrouwelijke natuur’.

Het boek eindigt met de vraag of tuinieren nog past in het moderne leven of dat juist in tijden van stress en crisis het bewerken van een eigen stukje grond uitkomst biedt.

 

Lees hier enkele fragmenten:

• Invloedrijke vruchtbaarheidsgodinnen uit de Griekse en Romeinse mythologie

• Belangrijkste Mariaplanten naar kleur, bloei- en groeiwijze gerangschikt

Overzicht van tuinen van Marie de Brimeu

 

695x400_hef1

695x400_hef2

695x400_hef4

 

Tentoonstelling ‘Ruysend Riet’

Naar aanleiding van dit boek loopt in de Tuinen Mien Ruys een tentoonstelling Ruysend Riet over de rol van de vrouw in de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur. U maakt er kennis met een aantal bijzondere vrouwen die, naast Mien Ruys, ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij de acceptatie van de vrouw als tuinarchitect. Zes vrouwen worden hierbij dieper uitgelicht.

U zult zien dat er ook in het verre verleden al vrouwen betrokken waren bij het ontwerp en het onderhoud van de Tuinen. Toch was het tot het begin van de 20e eeuw bijna onmogelijk voor een vrouw om een opleiding te volgen tot tuinarchitect. De eerste tuinbouwschool voor meisjes te Rijswijk was dan ook een keerpunt in de geschiedenis, hoewel het nog steeds moeilijk bleek voor vrouwen om, zelfs met een diploma, werk te vinden.

Bijzonder in deze expositie zijn de werken van Jeanette van Zijdveld, veelal gezien als Nederlands eerste vrouwelijke tuinarchitect. Nog nooit eerder zijn deze werken tentoongesteld. Mede dankzij de vrouwen in deze expositie is tuinarchitect vandaag de dag een beroep voor zowel mannen als vrouwen.

De tentoonstelling loopt tot en met 1 oktober 2016.

Uitgeverij De Hes Publishers