Amsterdam Rainproof wint Nederlandse waterprijs [VIDEO]

Amsterdam Rainproof is met het Sociaal Tuinieren-project in Betondorp Amsterdam uitgeroepen tot winnaaar van de WOW-prijs voor de beste samenwerking bij (vaar)weg- en waterbeherende overheden.

WOW staat voor Water ontmoet Water en Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders. Het is het platform voor samenwerking tussen beheerders van wegen, vaarwegen en water bij de Nederlandse overheid. Eens in de twee jaar reikt de organisatie de WOW-prijs voor Beste Samenwerking bij (vaar)weg- en waterbeherende overheden uit.


Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof werd begin 2014 opgericht op initiatief van Waternet, de Amsterdamse waterbeheerder. Amsterdam Rainproof is een netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van Amsterdam. Het netwerk steunt elkaar bij het rainproof inrichten van de stad, waarmee iedere organisatie op haar manier bijdraagt.

Amsterdam Rainproof levert volgens de jury van de WOW-prijs een belangrijke bijdrage aan het klimaatbestendige-stad-debat. Het leert de stad en zijn inwoners om te gaan met de klimaatproblematiek. Waar het bijna overal nog moeite kost om steden en gemeenten mee te krijgen en tot concrete maatregelen te komen, heeft Rainproof een beweging op gang gebracht, waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor elke druppel regen die valt. Van de individuele bewoner van de binnenstad tot de grote kantoren. Samen bewerkstelligen zij druppelsgewijs – met gerichte kleine en grotere maatregelen – een fundamentele verandering in het klimaatdenken en doen. Daarmee leveren ze voor heel Nederland het format voor ruimtelijke adaptatie. Doorslaggevende argumenten om Amsterdam Rainproof als winnaar aan te merken zijn dat het initiatief heel dichtbij de inwoners van de stad staat en daarnaast ook makkelijk is uit te rollen naar andere steden.

 

Watertuinen

In juni 2017 werden in één keer tien tuinen in Betondorp Amsterdam opgeknapt. Het doel: Betondorp waterbestendiger, leefbaarder en groener te maken. Het grootste deel van de geselecteerde tuinen waren in verval geraakt doordat de bewoners zelf niet in staat zijn om voor het onderhoud te zorgen. Naast de vergroening van de wijk werd hiermee ook een maatschappelijk doel nagestreefd.

 

 

Met het gewonnen bedrag gaat Amsterdam Rainproof samen met de NTs, woningbouwcorporaties, huurders, tuincentra en stichting Present nieuwe watervriendelijke tuinen in Amsterdam realiseren. Het gaat om tuinen waar bewoners zelf niet in staat zijn om voor het onderhoud te zorgen. Hiermee maken ze gezamenlijk de buurt waterbestendiger, leefbaarder en groener.
Het plan is om de actie in het voorjaar van 2018 uit te voeren, tijdens de actiemaand ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’.