74 gemeenten vragen uitzondering op pesticidenverbod

74 Vlaamse gemeenten hebben aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een afwijking gevraagd op het nieuwe decreet dat vanaf 1 januari 2015 openbare besturen verbiedt nog langer chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken voor het onderhoud van parken, wegen, bermen, enz. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Bart Nevens (N-VA).

Afwijkingen zijn enkel mogelijk voor situaties waarvoor nog geen afdoende, niet-chemische bestrijdingswijze voorhanden is (type-1) of wanneer een pesticidenvrij beheer van bepaalde terreinen onevenredig hoge kosten met zich meebrengt (type-2). Tot nog toe werden alleen afwijkingsaanvragen van het type-2 ingediend. Daarbij hebben gemeenten de keuze tussen een afwijkingsaanvraag omwille van ‘een omvormingsprogramma’, waarbij nog een tijd lang pesticiden gebruikt mogen worden in afwachting van de geplande heraanleg van terreinen, en een afwijkingsaanvraag voor specifieke probleemterreinen.


61 gemeenten dienden een aanvraag in volgens de procedure voor een omvormingsprogramma en vijf deden een aanvraag voor specifieke probleemterreinen. Daarnaast maakten nog vijf gemeenten gebruik van beide procedures. De VMM behandelde tot nog toe alleen de aanvragen voor een omvormingsprogramma. 49 van de 66 aanvragen werden volledig goedgekeurd en 14 gedeeltelijk. In drie andere gevallen moet de betrokken gemeente nog bijkomende informatie aanleveren. Tot nog toe werd nog geen enkele aanvraag volledig afgekeurd.

De goedgekeurde aanvragen slaan op een oppervlakte van in totaal 229 hectare. De afwijking is geldig voor een periode van drie jaar.

Bron: Vilt