3,3 miljoen euro om ‘boompjes op te zetten’ in Vlaanderen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceert via Natuur en Bos van de Vlaamse overheid drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen vooruit te helpen. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen om nieuwe bomen aan te planten.

 


“Enkel door allemaal de handen in elkaar slaan, kunnen we onze ambitie om Vlaanderen groener te maken ook écht waarmaken.”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het is heel belangrijk dat er ook vanuit particulieren, ondernemingen en lokale besturen initiatieven worden genomen De ambitie om 10.000 ha extra bos aan te planten tegen 2030 is groot, maar als de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren én overheden elk hun boompje bijdragen, stijgen onze slaagkansen enorm.”.

Drie projectoproepen

Het gaan om drie projectoproepen:

• 2 miljoen euro wordt uitgetrokken voor natuurprojecten die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen. Dit bedrag wordt aangevuld door Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII). Minstens 75% van het bedrag wordt besteed aan projecten die de Europese natuurdoelen realiseren. De basissubsidie bedraagt 50, 80 of 90 procent van de totale projectkost afhankelijk van het type natuurbeheerplan dat men ambieert. Het gaat hier over éénmalige natuurinrichtings-, herstel- en ontwikkelingsmaatregelen, hoofdzakelijk voor Europees te beschermen habitats en soorten of binnen projecten voor het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit.

• 300.000 euro wordt uitgetrokken voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen, bijvoorbeeld via de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn. Daarmee wordt specifiek ingezet op de toegankelijkheid van natuurdomeinen.

• 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aankoop van gronden voor bebossing om de bosuitbreiding in Vlaanderen een extra boost te geven. Die middelen komen uit het boscompensatiefonds. De gronden moeten liggen in gebieden aangeduid als ‘bos’, ‘overig groen’ of ‘reservaat en natuur’, of in Speciale Beschermingszones (SBZ).

Hoewel alle projectvoorstellen welkom zijn, zal de voorkeur gaan naar:

• kleine wildernissen, stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
• projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
• projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
• projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

Alle details en voorwaarden voor deze drie projectoproepen vind je op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website.