300.000 euro voor nieuwe volkstuinen

Minister Schauvliege trekt in 2016 een budget van 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. De oproep schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector. Om die reden ligt dit jaar de klemtoon op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.
De projectoproep volkstuinen 2015 was een succes. In totaal werden 65 dossiers ingediend waarvan 30 projecten kunnen betoelaagd worden voor 350.000 euro. De belangstelling voor volkstuinen en gezonde voeding blijft groot. Daarom maakt Vlaams minister Joke Schauvliege ook in 2016 middelen vrij ter ondersteuning van volkstuinprojecten, hetzij om een bestaande volkstuin uit te breiden, hetzij om een nieuwe tuin aan te leggen.

Vanaf begin juni tot eind augustus kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij projectvoorstellen ingediend worden. Een jury zal de kwaliteit van de projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten. De projecten dienen een duurzaam karakter te hebben. Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.
Kwetsbare jongeren


Met de nieuwe projectoproep 2016 wil de minister vooral aandacht schenken aan jongeren en de welzijnssector. Om die reden ligt de klemtoon op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Het eigenlijke gebruik van die volkstuinen is niet uitsluitend bedoeld voor die doelgroepen, maar kan gerealiseerd worden met buurtbewoners of andere doelgroepen.

Joke Schauvliege: “Volkstuinen zorgen voor een verhoging van de sociale cohesie en vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen. Met de nieuwe projectoproep wil ik niet enkel het belang van volks- of samentuinen onderstrepen, maar ook speciaal aandacht schenken aan jongeren en de welzijnssector.  Door samen te tuinieren krijgen mensen voeling met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel, met actief leven in de buitenlucht en met alternatieve vormen van lichaamsbeweging.”

Meer informatie over de oproep vindt u op de website van VLM.