1,2 miljoen euro steun voor strategische projecten

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten. Via concrete realisaties op het terrein zullen deze projecten bijdragen tot een betere omgevingskwaliteit in Vlaanderen. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid coördineert deze strategische projecten. Deze subsidies maken de noodzakelijke coördinatie voor de komende drie jaar mogelijk en ondersteunen de slagkracht van de gebiedscoalities op terrein.

Met de strategische projecten wil Vlaanderen, voor het dertiende jaar op rij, de ambities van gebiedsgerichte en regionale samenwerkingen ondersteunen, en een impuls geven door een belangrijk deel van de kosten over te nemen. De subsidie is immers een bijdrage in de loon- en werkingskosten van een projectcoördinator. Het stelt de gebiedscoalities in staat om drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten om vooruitgang en resultaten op terrein te boeken. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling uit het Regeerakkoord ‘geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor ruimtelijke transformatie’ voor een stuk gerealiseerd.


De projecten zorgen voor de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijke beleid. Ze hebben een impact op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande ruimtelijke visies en bieden maximaal een antwoord op actuele beleidsdoelstellingen rond bijvoorbeeld ontharding, bebossing, de realisatie van natte natuur, ruimte voor water (BlueDeal), etc. Ze stimuleren de samenwerking van ruimtelijke actoren in een strategisch gebied. 

Voor deze oproep werden zeven aanvragen ingediend die door een commissie van deskundigen werden beoordeeld. Vier strategische projecten, verspreid over Vlaanderen, zijn uiteindelijk geselecteerd. Zij ontvangen elk 300.000 euro voor de komende drie jaar. Het gaat om:

• De Ringzone Antwerpen

• Gedragen groenblauwe netwerken in de Woluwevallei

• Giebiedsprogramma Open Ruimte in het Mechels Rivierenland

• Opgewekt Pajottenland.

Meer info: omgeving.vlaanderen