Projectoproep Green Deals – Omgeving voor de toekomst

Met de projectoproep ‘Green Deals – Omgeving voor de toekomst’ wil het departement Omgeving initiatiefnemers van Green Deals ondersteunen bij het voorbereiden van slagkrachtige Green Deals die werken aan uitdagingen in verband met gebiedsgericht verdichten en vergroenen, verduurzamen van de verspreide bebouwing en het versterken van ecosystemen.

Met deze oproep wil het departement Omgeving de voorbereiding steunen van één of meerdere Green Deals die werken aan uitdagingen in verband met gebiedsgericht verdichten en vergroenen, verduurzamen van de verspreide bebouwing en het versterken van ecosystemen.
Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (private) partijen en de Vlaamse overheid om samen duurzaamheidsdoelstellingen na te streven. De bedoeling van de Green Deals is om sectoren, bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en andere organisaties te ondersteunen bij hun duurzaamheidsinitiatieven en de obstakels die ze daarbij tegenkomen samen aan te pakken.  
Op basis van de geselecteerde voorstellen zal het departement Omgeving de indiener(s) begeleiden en financieel steunen om een idee voor een Green Deal uit te werken tot een overeenkomst tussen partners. De uitvoering van de Green Deal na ondertekening maakt geen deel uit van deze projectoproep.


De uitdagingen in het omgevingsbeleid zijn met name:

  • verduurzaming van de verspreide bebouwing en infrastructuur binnen het ruimtebeslag  
  • gebiedsgericht verdichten en vergroenen, met het oog op meer kwaliteitsvolle ontwikkeling op goed gelegen plekken, volgens de principes van de strategische visie van het BRV 
  • versterken van ecosystemen, vergroten waardering ecosysteemdiensten, en verhogen biodiversiteit, met respect voor en op zoek naar een symbiose tussen de ruimte voor landbouw en andere gebruikers en functies waaronder natuur en water. 

Op basis van de geselecteerde voorstellen zal het Departement Omgeving de indiener(s) begeleiden en financieel steunen om een idee voor een Green Deal uit te werken tot een overeenkomst tussen partners. Op de begrotingskredieten is 90.000 euro voorzien voor deze oproep. Per project kan de minister een subsidie van maximaal 30.000 euro toekennen. De uitvoering van de Green Deal na ondertekening maakt geen deel uit van deze projectoproep.  

De projectoproep richt zich tot maatschappelijke, bestuurlijke of economische rechtspersonen en meer bepaald: organisaties, lokale overheden en bedrijven. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze kunnen een aanvraag indienen.

Een project indienen kan tot uiterlijk 23 september 2022 om 9.00 u.  
 
Het subsidiereglement met details over deze oproep vind je op de website van het departement Omgeving.