Webinar ‘Stedelijk groen voor een klimaatbestendige stad’

De Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten NVTL organiseert op donderdag 18 februari om 20u een webinar via ZOOM over hoe de inrichting van onze steden een effectief en esthetisch antwoord kan geven op het veranderende klimaat.

Hittestress, wat is het en hoe kan de inrichting van onze steden een effectief en esthetisch antwoord geven op het veranderende klimaat? Landschapsarchitecte Wiebke Klemm presenteert inzichten uit haar promotieonderzoek aan de Universiteit Wageningen naar de effecten van stedelijk groen op het stadsklimaat. Na haar presentatie bespreken Wiebke Klemm, Gerwin de Vries en Sjoerd Brandsma met de deelnemers de nut en noodzaak van deze data in het ontwerp proces. Deelnemers kunnen via de chat vragen voorleggen aan het expert-panel.


Meer informatie en aanmelden

Foto: DELVA Landscape Architecture and Urbanism