Webinar: Infiltreren en bufferen van hemelwater [VIDEO]

In de toekomst krijgen we door de klimaatverandering te maken met zowel wateroverlast als watertekorten. Te veel water vanwege extremer weer met meer plotse stortbuien en overstromingen. Het is goed mogelijk om infiltratie en verharding te combineren. In deze webinar geeft Ebema enkele voorbeelden.

 


Te weinig water vanwege grotere periodes van droogte. De schaarse regenval wordt hoofdzakelijk geleid naar de riolen en vandaar naar de rivieren en de zee. Terwijl het water eigenlijk moet infiltreren in de bodem. Het gevolg is een daling van het grondwaterpeil.