ELCA lanceert Europees platform voor stedelijke vergroening

De Europese koepelorganisatie voor de groensector ELCA zal de komende jaren een Europees platform opbouwen voor stedelijke vergroening. Het doel van dit platform is om de kennis en vaardigheden te vergroten die nodig zijn om te zorgen voor biodiversiteit, klimaataanpassingen en welzijn in de verstedelijkte, groene leefomgeving en daarnaast de expertise van groenprofessionals in Europa te vergroten.

Onderwijsinstellingen in diverse landen werken nauw samen met zakelijke partners en overheden om het onderwijs af te stemmen op regionale behoeftes. Zes hogescholen in Europa gaan lesgeven over vergroening van het stedelijk gebied.


Per regio zijn de uitdagingen, expertise en klimaatkenmerken verschillend. Door de krachten te bundelen en goede praktijken en praktijkervaring over groen in de stad te delen, kunnen de Europese regio’s van elkaar leren. Denk bijvoorbeeld aan daktuinen en groene gevels, de opvang van fijnstof door de aanplant van specifieke bomen en struiken, de aanleg van voedselbossen en groene oplossingen om zware regenval of juist langdurige droogte op te vangen.

De belangrijkste afspraken:

• Zes hogescholen in Europa zullen lesgeven over vergroening van het stedelijk gebied
• Aan deze instellingen wordt relevant, innovatief en aantrekkelijk onderwijs verzorgd over biodiversiteit, klimaataanpassing en welzijn in de groene stedelijke leefomgeving
• Daarnaast kunnen mbo-docenten en groene professionals zich voortdurend laten bijscholen in de recentste ontwikkelingen van de vergroening van de stad
• Er komt een speciaal onderwijs- en ervaringscentrum voor geveltuinen
• Al het onderwijs wordt zowel fysiek als virtueel aangeboden aan studenten en professionals

Erasmus+

Het vierjarige project wordt gefinancierd vanuit het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Het European Platform for Urban Greening is een van de zeven Europese Platforms of Centres of Vocational Excellence die dit jaar werden geselecteerd door de EU. In totaal waren 55 aanvragen ingediend bij het fonds, door meer dan 1.300 partners uit alle 27 lidstaten en nog 25 landen buiten de Unie.

Meer info: ELCA