BEACHTEN: NPG-LIZENZ,1053799847, Schottergarten, Garten, Stein, Steine, Vorgarten, modern,Download am 05.11.2018 für SWUM,Foto: © U.J. Alexander/Shutterstock.com

Vlaanderen lanceert onthardingspremie voor particulieren

De Vlaamse regering zal in het kader van de Blue Deal tegen droogte een ‘Operatie Steenbreek’ lanceren, naar het voorbeeld van Nederland. Bedoeling is particulieren met een onthardingspremie te stimuleren om hun tuin te ontharden en groen te maken.
Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijn stof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

De Vlaamse regering zal een budget voorzien om via een beperkte onthardingspremie particulieren, scholen en verenigingen te stimuleren om te kiezen voor waterdoorlatende opritten en ontharding op hun eigen eigendom. Hierbij wordt erover gewaakt geen subsidies te geven voor verhardingen die werden aangelegd zonder vergunning, voor zover die vergunningsplichtig was.


Gewestelijke verordening verharding voortuinen

Aansluitend op diverse lokale stedenbouwkundige verordeningen voor voortuinen, onderzoekt de Vlaamse regering ook of het relevant is om via een gewestelijke verordening verharding van voortuinen maximaal te voorkomen. De aanleg van een bijkomende verharding heeft invloed op het straatbeeld, op de verkeersveiligheid en op de goede waterhuishouding. Beplantingen, hagen, bomen, waterdoorlatende verhardingen of groenzones in de voortuin maken het straatbeeld dan weer mooier, helpen bij de infiltratie van het regenwater en halen fijn stof uit de lucht. De Vlaamse regering wil inzetten op extra sensibilisering van lokale besturen over de mogelijke impact van vele kleine verhardingen, zodat ze meer oog hebben voor het naleven van de bestaande regelgeving.

Lees hier de integrale tekst van de Blue Deal