Vlaams Bijeninstituut lanceert ‘Biostrades’ [VIDEO]

Het Vlaams Bijeninstituut, een organisatie van imkers en bijenliefhebbers die onder meer de bijenteelt wil bevorderen, lanceert het project “Biostrade” om steden en gemeenten te helpen om het probleem van de fragmentarische bijenpopulaties te gaan verenigen.

Met de aanreiken van visie, kennis en methodieken willen we de insecten die we zo nodig hebben hun veerkracht doen toenemen. Doel is om meer aangesloten bloemenstroken te krijgen, ten gunste van onze wilde bijensoorten.


In ons land zijn er een 350-tal soorten bijen en die hebben het allemaal moeilijk. Daarvoor zijn verschillende reden. Maar voor wilde bijensoorten is het fragmentarisch voorkomen van bloemstroken met voldoende stuifmeel en nectar een probleem, zegt René De Backer, de voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. “Deze bijensoorten hebben nood aan meer verbinding tussen bloemenstroken om zich te verspreiden en hun genrijkdom uit te breiden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de honingbijen, die een reikwijdte hebben van drie à vijf kilometer.”

Biostrades

Het Bijeninstituut gaat daarom de gemeenten een visie, kennis en hulp aanreiken om te zorgen voor aaneengesloten bloemenstroken, die het “Biostrades” noemt. Zo wil het Bijeninstituut steden en gemeenten informeren over gekende drachtplanten, zodat ze daarmee rekening kunnen houden bij groenbeheer of de aanleg van parken. Het opstellen van een plan vervolgens kan gaten in de voedselbevoorrading aan het licht brengen en helpen dichten. Er lopen al diverse proefprojecten, onder meer in het Oost-Vlaamse Zele, die volgens het Bijeninstituut tot goede resultaten leiden.