VIDEO / De Luchtsingel in Rotterdam

Eind juni 2015 werd de Luchtsingel in Rotterdam feestelijk geopend: een bijna 400 m lange houten voetgangersbrug die Rotterdam Noord verbindt met het centrum en nieuw leven en groen brengt in een vergeten gebied rond het voormalig station Hofplein. De Luchtsingel vormt samen met het Schieblock en een groot aantal andere projecten een plek waar nieuwe manieren van ‘stad maken’ worden uitgeprobeerd.

De Luchtsingel is meer dan een stuk publieke infrastructuur, het vormt een katalysator voor stadsontwikkeling, de aantrekker voor nieuwe ontwikkelingen in een stuk stad dat lang vergeten was. Vroeger vormde het Hofplein het bruisende hart van Rotterdam. In 2006 was het een vervallen kantoorgebied dat te kampen had met leegstand en onherbergzame openbare ruimte. De grootschalige infrastructuur maakt het gebied weinig voetgangersvriendelijk. Naar binnen gekeerde kantoortorens staan met hun rug naar de straat. Blinde muren, achterkanten. In de grijze parkeervakken staan meer auto’s dan dat er mensen in de straat lopen. Groen was alleen het gras tussen het tramspoor.


Lees meer over De Luchtsingel in CGConcept nr3