VHG maakt werk van gezonde, groene schoolpleinen

Branchevereniging VHG, voor ondernemers in het groen, heeft zich verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. Met de deelname aan ‘Alles is Gezondheid’ erkent VHG dat de branche een belangrijke rol speelt in de verbetering van de gezondheid van mensen. De positieve effecten van groen op het welzijn en de gezondheid van mensen zijn inmiddels in diverse onderzoeken aangetoond. Natuur kan een belangrijke rol spelen in de oplossingen van hedendaagse problemen, zoals het feit dat steeds meer mensen in een stedelijke omgeving wonen en steeds meer kinderen overgewicht of gedragsproblemen hebben.

VHG zal zich in dit kader richten op het realiseren van meer groene schoolpleinen. Zo neemt de vereniging het initiatief om een praktische handleiding te ontwikkelen waarmee hoveniers ondersteund worden in hun bijdrage aan groene schoolpleinen en de interactie met de kinderen over het groen. De handleiding wordt ontwikkeld op basis van wetenschappelijke informatie. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die zich ook op groen en groen-/natuureducatie aan kinderen richten. “Net als met het concept de Levende Tuin proberen we hiermee de natuur dichter bij de gebruiker te brengen, in dit geval dus kinderen”, aldus Roozen. “Tegelijkertijd is het voor onze leden ook een markt waarop zij zich kunnen richten.”