Verplichte hercertificering van boomverzorgers

De European Arboricultural Council (EAC) heeft besloten de hercertificering voor European Tree Workers (ETW’ers) voor heel Europa in te voeren. Boomverzorgers die in het bezit zijn van een ETW-certificaat moeten in drie jaar tijd 30 uur bijscholing volgen om het certificaat te mogen blijven voeren.

De EAC heeft dit besluit genomen op basis van een pilot die de afgelopen drie jaar in Nederland is uitgevoerd. De regel geldt nu voor alle 23 aangesloten landen.
Doel van de hercertificering is het op peil houden van de vakkennis en de veiligheid voor individuele ETW’ers en het borgen van de waarde van het ETW-certificaat.
Om de certificering te kunnen blijven voeren, moet een ETW’er punten halen volgens een vastgestelde systematiek. In totaal moeten er ten minste dertig studie-eenheden worden gehaald in drie jaar.De certificaathouder moet hiervoor themadagen, cursussen en congressen bijwonen, aan klimkampioenschappen deelnemen als deelnemer of als jurylid, of een vakinhoudelijk artikel schrijven.
Herkansing
Wanneer er binnen drie jaar niet voldoende punten zijn gehaald, wordt de ETW’er uit het register gehaald en wordt het certificaat inactief. Vervolgens krijgt de ETW’er één jaar extra tijd om alsnog de 30 punten te behalen.


Lukt het niet in de gestelde periode voldoende punten te halen, dan wordt de ETW’er definitief uit het systeem gehaald en moet er opnieuw examen worden gedaan.

 

European Arboricultural Council (EAC)