Verkoop tuinmachines in de lift

2014 was een goed jaar wat de verkoop van tuinmachines betreft en 2015 is goed op weg om minstens even goed en wellicht beter te doen. Dat zegt Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen vzw.

 


Fedagrim, organisator van Agribex, kan dat ook verklaren: voor (gazon)maaiers, haagscharen en kettingzagen is er een ander koperspubliek dan de door crisis geteisterde landbouwers. Bovendien hadden we een goed groeiseizoen in 2015 en heel wat nieuwe techniek die op de markt kwam.

“Onze verkoop is enerzijds afhankelijk van het groeiseizoen en anderzijds van de conjunctuur”, vertellen Frank Thomas en Frederic Lietaer, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de groep ‘materiaal voor tuin en groene zones’ binnen Fedagrim. Net zoals in de landbouwmechanisatie is er ook hier een trend naar vergroting van de werkcapaciteit en meer gebruiksvriendelijkheid. Over een langere termijn beschouwd zijn de verkoopcijfers van tuinmateriaal vrij stabiel.

Opvallend is de stijgende interesse in robotmaaiers en batterij-aangedreven machines. Ook dit jaar is dit de trend nummer één.

 

Maaiers

Met 84.736 verkochte maaiers lag 2014 in de lijn van de verwachtingen. Fedagrim durft nu al stellen dat 2015 beter zal doen.

Opvallend is dat het aantal robotmaaiers spectaculair stijgt: van 6.632 in 2012 naar 8.889 in 2014. De voorbije jaren was er al een sterke groei, maar in 2014 leek deze groei iets af te zwakken. Met een verdubbeling van de cijfers in 2015 kunnen we stellen dat de groei zich verder doorzet.

Hierbij is het ook belangrijk op te merken dat niettegenstaande zitmaaiers in 2015 ook goede verkoopcijfers laten zien, er in 2015 voor het eerst meer robotmaaiers dan zitmaaiers zullen verkocht worden: bijna 13.000 verkochte robotmaaiers tegenover goed 9.700 zelftrekkende cirkelmaaiers met een ingebouwde zit. Dit is een belangrijke barrière die doorbroken wordt.

Kettingzagen

Het aantal verkochte kettingzagen daalt al een aantal jaren en die trend zet zich voort: momenteel is de verkoop tegenover 2014 met bijna 5% gezakt.  Het marktaandeel van elektrische kettingzagen blijft wel stijgen van 13% in 2011 naar een

voorlopige 18% in 2015

Bladblazers

Ook de verkoop van bladblazers verloopt stabiel doorheen de jaren met gemiddeld 15.609 stuks gedurende de voorbije vier jaar. We zien ook hier een toename van elektrische en batterij aangedreven toestellen. Het marktaandeel van deze categorie evolueert de laatste drie jaar van 18% naar 25% in 2015. De verkoopcijfers voor 2015 zijn veelbelovend, maar we moeten hierbij wel rekening houden met het feit dat ongeveer ¾ van de verkoop in het najaar wordt gerealiseerd.

Haagscharen

De verkoop van haagscharen kent al sinds 2011 een sterke stijging. In 2014 zette de trend door met ruim 44.000 verkochte stuks. In de eerste zes maanden van 2015 waren het er alweer meer dan in dezelfde periode de voorbije jaren. Wederom is er een stijging van het marktaandeel van haagscharen op batterijen: van 5 % in 2012 naar 18 % in 2015.

 

Bedreigingen

In de verkoop van tuinmateriaal is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

• De impact van besparingen door de overheid werkt op twee niveaus. Enerzijds doordat minder budget ter beschikking wordt gesteld voor de aankoop van machines, maar anderzijds ook omdat de besparingen op het niveau van de administratie worden gevoeld. niet alleen duurt het aankoopproces langer, maar zijn er soms ook moeilijkheden om machines te homologeren.

• De import van illegale en namaakmachines komt al enkele jaren op ons lijstje voor. Sommige leden geven aan dat momenteel de consument door enkel negatieve ervaringen vaker terug voor een meer betrouwbaarder merk kiest, maar namaakmachines blijven een bedreiging voor de sector.

• Ongunstige wisselkoersverhoudingen worden ook als een bedreiging aanzien.

• De strenge normen voor uitlaatgassen, aantal decibels of fijn stof uitstoot worden ook genoemd als een bedreiging. Deze laatste drie bedreigingen staan natuurlijk recht tegenover de interesse voor accumachines

 

Meer info: Economisch dossier Fedagrim