Brochure De Vlaamse Tuinaannemer 2015 – 2016

‘De Vlaamse Tuinaannemer’ is een jaarlijkse wedstrijd die de vakkennis van de professionele tuinaannemer in de kijker wil zetten. Alle bekroonde projecten zijn nu gebundeld in een brochure.

 


Met de wedstrijd De Vlaamse Tuinaannemer willen de organisatoren – de twee overkoepelende beroepsorganisaties BFG en AVBS en coördinator Rit Vangeel –  de belangrijke rol van de professionele tuinaannemer bij de realisatie van een tuin benadrukken.

De aandacht gaat steeds uit naar het ontwerp en naar de gebruikte materialen. Deskundigheid in aanleg en onderhoud zijn hierin minstens even noodzakelijk. Omdat het beroep van tuinaannemer in Vlaanderen geen enkele vorm van be­scher­ming geniet, kan iedereen zich met een minimum aan inves­te­ring tuinaanne­mer noemen. De erbarmelijke kwaliteit van vele van deze would-be ‘tuinaan­nemers’ ondermijnt al veel te lang het imago van de sector.

Bovendien willen de organisatoren weerwerk bieden aan wat ze de ‘groene verpaupering’ noemen, die zich alsmaar meer een weg baant doorheen onze tuincultuur. De categorie “Groen kleurt…” onder impuls van de Vlaamse boomkwekerijsector zet de spotlights op het groen: het gebruik van exclusief groen, bijzondere combinaties, landschappelijke aanplantingen, bijzonder behoud van groen, een fijne aandacht voor wintersilhouetten, bloei, herfstverkleuring… Deze categorie biedt de laureaat naast de erkenning van zijn uitmuntend algemene vakmanschap een extra label, dat zijn specialisatie in het groen in de verf zet.

 

Brochure negentiende editie

Naast de drie categoriën (tuinen tot 250 m2, tuinen van 250-1.000 m2 en tuinen groter dan 1.000 m2) is er ook een categorie ‘Groen kleurt…’ waarin de originele plantenkeuze centraal staat, en de categorie ‘Jong Talent’ voor tuinaannemers van maximaal 30 jaar oud die een “eerste-generatie-bedrijf’ opstartten en maximaal 3 jaar geregistreerd zijn.

Nieuw dit jaar was de publieksprijs. Voor het eerst kon ook het brede publiek op een website uit de 15 geselecteerde tuinen hun favoriet aanduiden.

 

U kunt de brochure met alle bekroonde projecten van de wedstrijd De Vlaamse Tuinaannemer 2015-2016 hier downloaden.