Stocktvelt Tielt / Oude kloostersite wordt duurzaam cohousingproject

Een oude kloostersite in Tielt  tussen een groene beekvallei en het station wordt omgebouwd tot een duurzaam cohousingproject.

Buro Architec en Studio Basta zagen een unieke kans voor dit cohousingproject: de grootte en de ligging van de site maken een duurzaam en betaalbaar ontwerp mogelijk. De waardevolle delen van het klooster blijven behouden als gemeenschappelijke ruimte. Rond dit hoofdgebouw worden nog 20 woningen en 14 appartementen gebouwd.


 

Kloostergang
De basisstructuur van het terrein wordt gevormd door de oude kloostergang. De gang fungeert als binnenplein waarrond de woningen komen te staan. Het ontwerp maakt verder plaats voor een L-vormige vleugel van appartementen die het plein netjes afbakent.

Het binnenplein wordt als een ingetogen kloosterhof vorm gegeven, terwijl de kloostertuin geconcipieerd wordt als een levendige semi-publieke recreatieruimte.

Door het compact groeperen van de woningen blijft binnen de kloostermuren heel wat ruimte vrij voor een gevarieerde en levendige gemeenschappelijke tuin, met een avontuurlijke speelzone aan een wadi en speelheuvel, een zone met o.a. een boomgaard, moestuin, kippenren en compostplek.  Een collectieve rijkdom die op een traditioneel individueel kavel moeilijk betaalbaar en te onderhouden valt.

Hoewel de open kloostertuin dienst doet als ontmoetingsplaats, blijft het evenwicht tussen collectief en privaat essentieel. Iedere woning richt zich naar een eigen afgeschermd tuintje of terras, terwijl men aan de voorzijde de mogelijkheid heeft om zich op een eigen manier te verhouden tot het centrale plein.

De gepersonaliseerde gevels onder de galerij maken van het binnenplein als het ware één grote gemeenschappelijke huiskamer die de bonte mix van de bewonersgroep weerspiegelt.

Tielt2 Tielt3 Tielt5 Tielt6 Tielt7

Duurzaamheid

Binnen het ontwerp hebben de architecten geprobeerd om een zo duurzaam mogelijk concept uit te werken. Het ambieert niet enkel de BEN-normen en de OVAM-richtlijnen, maar er is ook een groene parkeerzone voorzien. Deze autozone promoot carpooling en zorgt voor een autovrije site.

Verder wordt de warmteproductie collectief georganiseerd (op basis van biomassa) en via een warmtekring onder de galerij verdeeld naar de verschillende woonunits. Het regenwater wordt gezamenlijk opgevangen, gerecupereerd en via een overloop naar een wadi ingezet voor een rijkere fauna en flora en als extra speel- en belevingselement.

 

Tieltplan

www.cohousingtielt.be