Urban Oases: een groene stadslong die de stad schoner maakt

Op een Industriepark in het Gelderse Ulft is een begin gemaakt met de eerste Urban Oases. Dit is het prototype voor een stadspark waarin innovatieve technologieën de omgeving schoner en duurzamer maken.

Zo zuivert een fijnstofmagneet grote hoeveelheden vervuilde lucht. Maar er wordt ook regenwater omgezet in drinkwater, stroom opgewekt met zonne-energie en met speciaal gesteente wordt CO2 opgevangen. Sensoren in het park scannen continu de luchtkwaliteit en verschillende parameters zetten de diverse technologieën in gang.


De bomen, bloemen en planten dragen uiteraard ook bij om de luchtkwaliteit te verbeteren en de vergroening helpt tegelijk om de steeds toenemende opwarming van de stad tegen te gaan. Door juiste keuzes te maken in de beplanting wordt de biodiversiteit vergroot en verdere uitrol van dit concept zorgt ook voor sociale samenhang doordat de Urban Oases een ontmoetingsplaats voor de stadsbewoners worden.

Het idee voor de Urban Oases komt van landschapsontwerper Nico Wissing die hiervoor samenwerkte met de Delftse hoogleraar Bob Ursem die zich bezighoudt met bio mimicry. Hierbij worden processen die in de natuur plaatsvinden vertaald naar voor de mens bruikbare producten en technologie. Dit vormt ook de basis voor de ontwikkeling van de fijnstofmagneet die in de Urban Oases wordt toegepast voor luchtzuivering.

Prototype

Bij het prototype gaat het om een variant van zo’n 300 vierkante meter. De Urban Oases is een modulair systeem dat naar behoefte van de steden kan worden uitgebreid. In een stad kunnen ook meerdere Urban Oases komen. De provincie Gelderland en Achterhoek Ambassadeurs – een samenspel tussen gemeenten, overheden en ondernemers – investeren gezamenlijk in de eerste fase van Urban Oases. Er zijn inmiddels ruim twintig Achterhoekse bedrijven bij het project betrokken en diverse opleidings- en kennisinstituten. Op www.urbanoases.nl is meer informatie te vinden.