Update van factsheets De Groene Stad

Stichting De Groene Stad publiceert een volledig herziene versie van de factsheets over de wetenschappelijk bewezen meerwaarden van groen, aangevuld met aanbevelingen.

Er zijn specifieke factsheets voor de thema’s leren, wonen, werken en zorg. Een vijfde, algemene factsheet focust op overkoepelende effecten van groen, als waterhuishouding, biodiversiteit, vastgoedwaarde en geluid. De onderzoeken en resultaten hebben betrekking op binnen en buitengroen. Tevens raken de factsheets elementen aan als groendaken en -gevels. 


Alle factsheets zijn vrij beschikbaar via de website van De Groene Stad.

Uitgever van de factsheets is De Groene Agenda. Dit is een kennis- en onderzoeksprogramma van FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research en wordt mogelijk gemaakt door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De samenstellers, voornamelijk wetenschappers van Wageningen University & Research zijn redactioneel verantwoordelijk voor de grote update.

De samenstellers, voornamelijk wetenschappers van Wageningen University & Research zijn redactioneel verantwoordelijk voor de grote update.