Tolheffing op opleggertrekkende voertuigen van minder dan 3,5 Ton [VIDEO]

Vanaf 1 januari 2018 zullen opleggertrekkende voertuigen van minder dan 3,5 ton maximaal toegelaten massa (MTM) van categorie N1 met carrosseriecode BC ook onder de kilometerheffing in België vallen. Zij zullen dus verplicht een steeds ingeschakelde On Board Unit (OBU) aan boord moeten hebben wanneer zij op de Belgische wegen rijden. Zij zullen dus gefactureerd worden per gereden kilometer in functie van hun gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg.

De opleggertrekkende trekkers waarvan sprake zijn voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer. Ze hebben alleen een cabine en een koppelingsplaat bestemd om een aanhangwagen aan te koppelen, waardoor de maximaal toegelaten massa (MTM)  van de combinatie beduidend hoger wordt dan 3,5 ton MTM. Het zijn voertuigen die gezien hun aard alleen bedoeld zijn voor het vervoer van goederen. Zij verschillen daarin van bestelwagens met trekhaak waar slechts occasioneel een aanhangwagen kan aan gekoppeld worden.


Het tarief dat gehanteerd zal worden is het tarief voor de klasse tot 12 Ton en is eveneens afhankelijk van de Euroklasse van het voertuig, u vindt de complete tarieftabellen op de site van Viapass.

Opgelet: Bij de registratie is het de MTMS (maximale toegelaten massa van de slepen) die van belang is en niet enkel de massa van de trekker (MTM).

Hoe de kilometerheffing betalen?
Hiervoor dient de eigenaar in het voertuig een OBU te installeren (On Board Unit) die de kilometerheffing zal berekenen. Deze OBU’s kunnen verkregen worden bij een service-provider, hetzij online via het Road User Portal (RUP) ofwel fysiek via één van de meer dan 120 service punten in België.

Er wordt aanbevolen om de OBU niet aan te schakelen op de openbare weg in België vóór 1 januari 2018, indien u de OBU vast laat inbouwen dan dient u hem te “ontkoppelen” in het Road User Portal (RUP) tot 1/1/18.

Welke documenten en informatie hebt u nodig bij de registratie van uw voertuig?

Documenten die de onderstaande gegevens staven:

• land van herkomst van het voertuig;
• kentekennummer;
• Maximale Toegelaten Massa van de slepen (MTMs) van het voertuig
• emissieklasse.

Om de voertuigregistratie te vervolledigen, moet u een kopie van alle relevante boorddocumenten uploaden. Het is belangrijk dat de voertuiggegevens geregistreerd op de Road User Portal of aan het service point overeenkomen met de gegevens op de boorddocumenten. Dit verzekert dat u het correcte tolbedrag zult betalen en dus boetes vermijdt.

Specifiek voor deze voertuigen dient de eigenaar de documenten up te loaden die duidelijk vermelden dat het voertuig een opleggertrekkend voertuig is van type BC zoals bvb:

• Het Identificatieverslag
• De Technische fiche
• Het Kentekenbewijs
• Het Gelijkvormigheidsattest
• Een document van de ombouwer

Indien uit de papieren niet kan opgemaakt worden of het om een type N1 BC voertuig gaat dan dient de eigenaar contact op te nemen met de service-provider.

Er wordt aanbevolen om niet tot het laatste moment te wachten om een OBU te verkrijgen zodat u het toestel kan leren kennen en zeker klaar bent vanaf 1 januari 2018 om de tol te betalen.
Voertuigeigenaars die nog niet vertrouwd zijn met de procedure vinden alle inlichtingen inzake het verkrijgen en gebruiken van een OBU op de website van Viapass.

 

OBU’s zijn te verkrijgen bij de door Viapass geaccrediteerd dienstverleners. Zij kunnen ook bekomen worden aan automaten opgesteld op én van de 128 servicepunten in en rond België (https://satellic.be/nl-BE/servicepoints# )