XPU met trekker

THE PONDEROSA: “Elektrische onkruidbestrijding is de meest energie-efficiënte toepassing tot nu toe”

Onkruidbestrijding met elektriciteit is steeds meer in. Jonas Vanden Driessche van de dienst service en verkoop van The Ponderosa beantwoordt onze vraag welke de ontwikkelingen zijn om deze bestrijding nog selectiever te maken. Verder polsten we ook naar de evolutie op het vlak van grootte van gebied dat aangepakt wordt en vroegen we tevens een woordje uitleg over de nieuwste ontwikkelingen bij de trekkers.

“Volgens ons is het enige alternatief voor elektrische onkruidbestrijding de rootwave, een zogenaamde ‘handheld’ machine, waarmee je maar enkele vierkante meter per uur kan bewerken. Wij bieden een 1,20 of 3 meter brede machine aan waarmee je grote oppervlaktes kan bewerken. Wanneer je vergelijkt met alternatieve onkruidbestrijding zoals stomen of branden zal men merken dat de rijsnelheid veel hoger ligt. Snelheden tussen de 3 en 5 km per uur zijn realistisch, terwijl stomen en branden aan een kruissnelheid verloopt onder 1 km per uur.”


“Daarnaast wordt er ook nog aan extra machines en uitvoeringen gewerkt. Dan denk ik meer specifiek aan de xpn, een machine waarmee tussen de rij kan gewerkt worden. Een ander voorbeeld is de xpu, die we ook willen koppelen aan een maaiarm om het bereik te vergroten.”

Het grote voordeel van elektrische onkruidbestrijding is dat het de meest energie-efficiënte toepassing is tot nu toe en tegelijkertijd de meest doeltreffende. Daarnaast hebben we geen extra brandstoffen nodig om een brander of stomer te voeden. We zijn dus veel productiever, waarmee ik doel op een hele dag doorwerken aan een veel grotere snelheid zonder te tanken, en er is een directe werking tegen het onkruid. Dat laatste gebeurt door het doen exploderen van de wortels van het onkruid, waardoor er geen voedselopname meer is en de plant direct afsterft. Door het gebruik van deze techniek moet er ook veel minder teruggegaan worden om opnieuw te behandelen.”

“Ik geef nog mee dat de tractoren een uiterst comfortabele werkomgeving bieden, in combinatie met een mooie zichtbaarheid op de uit te voeren werken. Een bijkomend voordeel is dat de tractoren ook voor andere werkzaamheden kunnen gebruikt worden, zoals, bijvoorbeeld, voor maaiwerken en winterdiensten en andere werkzaamheden bij het groenonderhoud. Hierdoor win je de investering sneller terug en spreid je ze ook meer.”

www.the-ponderosa.com