Talbot House wint Vredeman de Vriesprijs

Het Talbot House in Poperinge ontving voor de restauratie van de tuin de Hans Vredeman de Vriesprijs 2014 van het Fonds Louise Vanden Bulcke voor historische tuinen van de Koning Boudewijnstichting.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte Poperinge deel uit van het kleine stukje onbezet België. Weg van het krijgsrumoer van de Ieperse frontstreek, groeide de stad uit tot het zenuwcentrum van de Britse sector. Midden in die drukke stad openden de aalmoezeniers Neville Talbot en Philip “Tubby” Clayton in december 1915 een Clubhuis, het Talbot House. Zonder onderscheid van rang konden soldaten er drie jaar lang terecht voor een zeldzaam moment van rust en ontspanning. Vandaag is de plek, net als toen, een vredige halte langs het parcours van de “Grote Oorlog” in de Westhoek.


Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het Huis werd de tuin  met de hulp van de Commonwealth War Graves Commission volledig gerestaureerd. De tuin, door stichter Tubby Clayton steevast “de grootste kamer van het huis” genoemd, is het verlengstuk van Talbot House en maakt in belangrijke mate het rustgevend karakter uit van de site.

Het ‘masterplan’ gaat terug op de visie van Major Paul Slessor, die als drijvende kracht achter de aankoop en de herinrichting van het huis in 1929, ook zijn aandacht toespitste op de tuin en daarbij het advies inwon van tuiniers van de Imperial War Graves Commission. Het uitgangspunt – toen en nu – was de ‘historische’ lay-out van de tuin tijdens W.O. I. Daarbij werd het vroegere tuinpadencircuit, met sierlijke boogvormige afboording en natuurlijke bestrating, in ere hersteld. De oude bomen blijven centraal staan in de open ruimte en ook voor de beplanting werd teruggegrepen naar de plannen van 1930. Bovendien werd heel wat aandacht besteed aan een aantal ‘huiselijke’ tuinelementen en ornamenten. Op die manier kan de bezoeker via de talrijke bewaarde verhalen de tuin sterker ‘beleven’. Zo werd het Summer House op het verhoogde terras via een trapconstructie beter toegankelijk gemaakt en met een borrelsteen werd opnieuw een waterelement in de tuin geïntroduceerd.

Het Fonds Louise Vanden Bulcke wil met de jaarlijkse Hans Vredeman de Vriesprijs het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen aanmoedigen.

www.talbothouse.be/nl/museum/history/garden