Symposium over De Populier

Op 17 april 2019 organiseert Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos een symposium over de populier. Het vindt plaats in Lelystad.

Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan bod en wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Daaronder ook enkele Belgische sprekers verbonden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek


‘De populier is een veelzijdige boom’, aldus de organisatie. ‘In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen. In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging.’

U kunt zich hier aanmelden.