Supermarktketen investeert in groene omgeving

De Nederlandse supermarktketen EMTE investeert in de groene buitenaanleg van haar supermarkten. ‘Winkelen begint buiten,’ stelt Steffen van Dijk, vastgoedmanager bij Sligro Food Group Nederland.

Bij een supermarkt denk je niet direct aan een mooie, groene omgeving. Voldoende parkeerplaatsen, ruimte voor winkelwagens, fietsen en containers; praktisch en efficiënt, daar draait het om. “Wij bewijzen dat het ook anders kan,” zegt van Dijk van Sligro Food Group Nederland (dat net het Belgische Java Foodservice heeft overgenomen). Van Dijk: ‘In lijn met supermarkt EMTÉ 3.0 (onderdeel van Sligro), waarbij onze winkels een complete metamorfose ondergaan, is het afgelopen jaar voor zes locaties een nieuw ontwerp van de buitenruimte gemaakt. De beleving en het winkelplezier dat wij klanten binnen bieden, begint buiten al.’


 

Groene waarde toevoegen
‘Iedere winkel heeft zijn een eigen specifieke vraagstelling, maar er is één terugkerende vraag: Hoe kan de buitenruimte optimaal bijdragen aan een aantrekkelijke winkelervaring?’, vertelt Anneke Rommers die als tuin- & landschapsarchitect bij BTL Advies de inrichting rond de winkels afstemt op de gebruikers én de omgeving.

Een voorbeeld is de huidige parkeerplaats van de EMTÉ supermarkt in Reusel (Noord-Brabant) die is omsloten door een muur. Hierdoor is er geen connectie met het achtergelegen beekdal, onderdeel van de groenblauwe structuur. ‘We hebben daarom een plan ontwikkeld voor de herinrichting en uitbreiding van het parkeerterrein die tegelijkertijd zorgt voor een betere landschappelijke inpassing’, vertelt Rommers.

Kernelementen van het ontwerp zijn:

– Aanplant van zeven elzensingels in het beekdal, waarvan er vijf doorlopen op de parkeerplaats.
– Optimalisering verbinding dorpscentrum en beekdal door aanleg recreatief wandelpad: de rode loper.
– De gevel die het terrein met het buurperceel markeert wordt voorzien van groen en muurschilderingen geïnspireerd op omgevingsfoto’s.
– Parkeerstroken worden haaks op de beek gericht, waardoor het zicht op de beek behouden blijft.
– Liggende boomstam bij de beek als informele zitplaats en speelobject.

Bij realisatie wordt hiermee een eerste aanzet gegeven tot herstel van de verbinding tussen het beekdal, de winkel en het dorpscentrum.

 

emte_columnimageset_695x261

 

Samen met de andere vijf winkels, draagt de EMTÉ zo bij aan een groenere leefomgeving en start de beleving en het winkelplezier buiten al.

Bron