Suikerpark wordt nieuw groen stadsdeel voor Veurne

WVI en de stad Veurne hebben projectontwikkelaar ION uit Waregem aangeduid voor de herbestemming van de 49 ha grote site van de voormalige suikerfabriek. Er komt ook een nieuw recreatief park en een natuurgebied.

 


Het project combineert bedrijvigheid (16 ha), natuur (15 ha) en wonen en recreatie (18 ha). De plannen voor het woongedeelte – dat de naam Suikerpark krijgt – zijn klaar. Er zal plaats zijn voor 450 woningen: 150 gezinswoningen en 300 appartementen.

Bedrijventerrein

WVI neemt de ontwikkeling van het bedrijventerrein en het aangrenzende natuurgebied voor zijn rekening. Momenteel wordt het 16 ha grote regionale bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. Verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2018 bouwklaar zullen zijn. WVI streeft naar een hoge beeldkwaliteit. Bedrijven die zich op deze site willen vestigen, zullen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Natuurgebied
Grenzend aan het bedrijventerrein wordt een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd in overleg met Natuurpunt om het natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Woonproject
Voor de realisatie van het woonproject en bijhorend recreatief park werd gekozen voor een publiek-private samenwerking. Na een onderhandelingsprocedure werd gekozen voor projectontwikkelaar ION uit Waregem, in samenwerking met een internationaal topteam van architecten (B-Architecten, Denc! Studio en A1 Planning), landschapsarchitecten (Delva Landscape Architects in samenwerking met ARA), een stedenbouwkundig bureau (CroonenBuro5), duurzaamheidsdeskundige 3E, communicatiebureau Common Ground en multidisciplinair ingenieursbureau Antea.

 

 

Kloppend hart van het woonproject Suikerpark wordt het Suikerplein, een ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor start-ups, een aantrekkelijke brasserie en verrassende kleinhandel die complementair zal zijn aan de winkels in de binnenstad. Suikerpark wordt verbonden met de stad en de haven van Veurne via een fietsbrug over de Lovaart en een groene fiets- en wandelas.

 

 

 

Suikerpark

Suikerpark wordt geen doorsnee woonproject, aldus ION. Iedere woning staat in directe relatie tot het park, dat zo ook een collectieve plek wordt. Het is een plek waar wonen en werken samen komt ten midden van een groene oase.

Het Suikerpark bouwt bruggen. Tussen woningen en het landschap,  tussen gezinnen en generaties, tussen sociale groepen en bedrijven. Maar ook tussen de stad, de site en de haven van Veurne: de nieuwe fietsbrug over de Lovaart en een groen fiets- en wandelas maken het centrum bereikbaarder dan ooit vanaf de oude fabrieksterreinen. Die verbindingen komen er met maximaal respect voor het industrieel erfgoed, het unieke dijkenpatroon en de lokale natuurwaarden.

Met het ontwerp krijgt
 Veurne er volgens landschapsarchitect Steven Delva een landschapspark en stadsplein bij. Een ruimte voor de nieuwe bewoners maar ook voor
 de omwonenden.

 

De eerste spadesteek voor de 450 woningen wordt verwacht in het najaar van 2018. Het ganse project wordt in maximum acht fases uitgevoerd, wellicht met een 40-tal woningen per fase. Verwacht wordt dat de realisatie in totaal ongeveer 15 jaar zal duren.