Studiedag Vlario / Groenblauw Vlaanderen

Op 27 september organiseert VLARIO of de Vakbeurs Green / Open Spaces in Gent Expo een studiedag ‘Groenblauw Vlaanderen’. In de lezingen wordt toegelicht hoe we creatief overweg kunnen met water en tegelijk een meerwaarde bieden voor het klimaat en de burger.

Door de steeds meer voorkomende problematiek van droogte en wateroverlast is het belangrijk om regenwater zo goed mogelijk aan de bron te houden en in te zetten op hergebruik en infiltratie door een slim ontwerp van het openbaar domein. Het afvoeren van regenwater wordt nog vaak ervaren als een last en men wil er zo snel mogelijk van af. In de lezingen wordt toegelicht hoe we creatief overweg kunnen met water en tegelijk een meerwaarde bieden voor het klimaat en de burger.


Bekijk hier het volledige programma.