Stad Leuven plant derde buurtbos

Eind vorig jaar plantte stad Leuven een derde buurtbos. Na het Lemmekesveld in Heverlee en de Désiré Mellaertsstraat in Kessel-lo, is het nu de beurt aan de Centrale Werkplaatsen. Het bos komt op het centrale plein aan de kant van het woningcomplex. 

Het buurtbos zal 1.800 m² groot zijn en er zullen 1.900 verschillende inheemse planten, struiken en bomen in groeien. Daarmee brengt de stad de natuur tot dicht bij de vele bewoners aan het plein en de vele bezoekers van Hal 5.
“Het concept van een buurtbos komt oorspronkelijk uit Azië,  van autofabrikant Toyota. Die legde inheemse en gevarieerde bosjes op zeer kleine percelen aan, ter compensatie van de luchtverontreiniging die ze veroorzaakten. Met een bos van tweehonderd vierkante meter compenseer je 1.800 autokilometers. In Leuven speelt dat argument en tegelijk is het onze wens om de natuur dicht bij de buurt te brengen. Daarom planten we buurtbossen”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. “Met de grote variatie aan struiken en bomen trekken we insecten en vogels aan. Daarmee houden we de natuur levend in de stad. Want groen in de stad brengt rust en verkoeling, zorgt voor gezonde lucht en bodem en werkt verbindend.”


De stad blijft verder zoeken naar plaatsen waar ze nog een bos dichtbij de buurt kan planten. Op de Centrale werkplaatsen zelf, zal de groendienst in de lente bloemenweides zaaien op de grasvelden tussen de woningen. De rest van het plein pakt de stad op langere termijn aan. “We blijven voortdurend zoeken om bijkomend struiken en bomen te planten. We bekijken daarbij de unieke mogelijkheden en de noden van elke plek in de stad.  Zo brengen we de natuur zo dicht mogelijk tot bij de Leuvenaars “, besluit schepen Wadera.

Buurtbos

Een buurtbos in de stad kan al op een perceel van ongeveer 200 m². Aan de Centrale Werkplaatsen heeft de stad 1.800 m² ter beschikking. De keuze voor deze plaats was evident om dat hier veel mensen samen wonen en het plein veel bezoekers aantrekt. Tijdens de opmaak van het grote beheerplan van de openbare ruimte gaven buurtbewoners in november 2019 aan dat een groene buffer tussen het park en de woningen een meerwaarde zou zijn. “De buurtbewoners waren dan ook blij dat ze begin oktober van dit jaar op een informatiemoment hoorden dat die groene gordel er al gaat komen”, vertelt schepen Wadera.

Stad Leuven kiest ervoor om minstens één meter tussen de planten te laten, zodat ze voldoende ruimte hebben om te groeien. Een buurtbos is de eerste jaren omheind met een houten hekkenwerk om het bos alle kansen te geven om op te trekken. “En wie op termijn ziet dat de takken en het snoeihout blijft liggen, mag gerust zijn. Dat doet de groendienst bewust om het water in de bodem vast te houden en hem zo ook te verrijken”, vertelt de schepen.

Om van een buurtbos te kunnen spreken, is betrokkenheid van de buurt essentieel. “We betrekken de buurt, scholen, jeugdverenigingen en andere geïnteresseerden bij het ontwerp van het bos. En in het ideale scenario helpen zij ook mee op de plantdag. In maart van dit jaar, bij de aanplanting van de buurtbossen aan het Lemmekensveld en in de Désirée Mellaertsstraat stonden scholen en de scouts enthousiast klaar om mee te werken. Omwille van de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan.” Als de omstandigheden het terug toelaten organiseert de stad nog een moment zodat Leuvenaars de bossen kunnen inwijden.

Studenten planten mee
Dankzij een initiatief van studentenkoepel LOKO, is er toch nog een vorm van participatie. LOKO zal in het buurtbosje zestien bomen planten. Het idee ontstond na de vele klimaatprotesten van het afgelopen jaar. “We willen zo op een tastbare manier tonen dat we als studenten ook begaan zijn met duurzaamheid en groen in de stad”, zegt Marie Liese Schuurmans, mandataris duurzaamheidLOKO. Dat de bomen in een buurtbosje komen te staan, vinden de studenten alleen maar een pluspunt.

Schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens is blij met de bijdrage van LOKO en de samenwerking tussen LOKO en de groendienst: “Leuven telt maar liefst 50.000 studenten, zij maken mee onze stad. Dat bewijzen ze opnieuw met dit initiatief. Ze nemen hun verantwoordelijkheid om van Leuven mee een duurzame en groene stad te maken. ”

Leuven.be