Stad Gent zoekt ontwerpteam voor nieuw wijkpark aan Oude Dokken

Met zowel de Architectuurprijs Gent als de Prijs Publieke Ruimte op zak, vormen de Oude Dokken nu al the place to be in Gent. En het is nog niet eens klaar. De Stad zoekt een ontwerpteam om het Wijkpark Handelsdok Oost te realiseren op het terrein van de voormalige betoncentrale. 

Het gaat om een complexe opdracht, die moet sporen met de aanleg van de Verapazbrug en bijkomende woon- en bedrijfsontwikkelingen. Stad Gent zoekt een team dat kennis kan voorleggen rond bodemopbouw (en -stabiliteit), ecologisch groenbeheer en beplantings- en beheerplannen. Een team dat vertrouwd is met het ontwerp van parken en infrastructuurwerken. Het team bestaat daarom minstens uit:


  • Een landschapsarchitect met minstens 5 jaar beroepservaring
  • Een bioloog/ecoloog met kennis en ervaring van water en bodem in relatie met vegetatie
  • Een CAD-tekenaar met kennis en ervaring in het ontwerp van parken en infrastructuur 
  • Een stabiliteitsingenieur

Kandideer voor 14 juni 2022 via deze website.