Stad Gent wil het Citadelpark opwaarderen

De Stad Gent wil het Citadelpark opwaarderen en de historische Floraliënhal weer een duidelijker betekenis geven als belangrijk erfgoed. Het masterplan zal in het voorjaar van 2021 afgerond worden.

 


Uit een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester kwam het team van 51N4E en NU architectuuratelier als winnaar naar voren; het team werkt nu het masterplan voor het gebouwencomplex en de renovatie van het ICC in samenhang met het park uit. Een compacter ICC, en een groene en publiek toegankelijke Floraliënhal die inzetbaar is voor het ICC, S.M.A.K., Kuipke, en het park en de buurt. Dat zijn de speerpunten van de make-over voor de gebouwencluster in het Citadelpark.

 

Floraliënhal

In het centrum van het Citadelpark ligt de Floraliënhal als hart van een gebouwencomplex, waarvan ook congrescentrum ICC, het S.M.A.K. en Kuipke deel uitmaken. De Floraliënhal is oorspronkelijk gebouwd voor de 19e Wereldtentoonstelling van 1913. De hal dankt zijn naam aan de vijfjaarlijkse Floraliën die er decennia lang hun thuis vonden.
Zowel de Floraliënhal als het ICC zijn, evenals het park, toe aan renovatie. Al in 2013 liet de Stad Gent het ‘Vernieuwingsplan Citadelpark’ opmaken. Het plan heeft als doel de Citadelpark-site op te waarderen, onder meer door de aanleg van een museumplein tussen S.M.A.K. en MSK, het autovrij maken van de omgeving en het verbeteren van de bereikbaarheid van de site. In het plan staat ook de ambitie om de Floraliënhal opnieuw zichtbaar te maken als iconisch gebouw met hoge erfgoedwaarde.

Het masterplan van 51N4E en NU architectuuratelier zet in op een groene, publiek toegankelijke Floraliënhal en een compacter ICC. De Floraliënhal wordt “een overdekte stedelijke ruimte die wisselend toegeëigend kan worden” door de andere gebruikers van het complex, zo leggen de architectenbureaus uit.

Verbinding park en gebouwen

De bureaus zien de opwaardering van de Floraliënhal en het Citadelpark in nauwe samenhang met elkaar en met het versterken van de dynamiek van de buurt en de stad. Het voorstel van 51N4E en NU architectuuratelier geeft invulling aan het toekomstbeeld dat de Stad Gent voor het park heeft; de huidige voetafdruk van het complex wordt significant verkleind ten gunste van meer oppervlakte voor het park.
Ook moet de Floraliënhal weer zichtbaarder worden als een iconisch gebouw met een hoge erfgoedwaarde. In het voorstel van het architectenteam wordt de Floraliënhal diagonaal doorwaadbaar; een betere verbinding met de groene ruimte maakt de historische hal tot een publiek toegankelijk onderdeel van het park.
Het nieuwe ICC wordt een alzijdig gebouw dat zich opent naar het park, naar de hal en naar de stad, aldus de architecten. De relatie met het park wordt versterkt en wordt onderdeel van de identiteit van het ICC door bomen, planten en bloemen in het gebouw te introduceren.

Floraliënhal als open verbinding

De ingang van het ICC wordt verschoven, centraler en dichter bij de Floraliënhal. Een nieuwe entree verbindt de oostzijde – richting S.M.A.K. – met de westzijde en brengt zo de verschillende delen van het ensemble dichter bij elkaar. Voor het creëren van een nieuwe entree is afbraak van de huidige Azaleahal nodig.
Direct grenzend aan de Floraliënhal krijgt het ICC een nieuwe ‘antichambre’. Deze dubbelhoge ruimte, met een directe verwijzing naar de historische ingang van het paleis, creëert de relatie tussen beide en maakt de Floraliënhal onderdeel van het nieuwe ICC.
Door de dubbele entree te verschuiven naar een meer centrale plek en dichter bij de Floraliënhal, ontstaan tal van gebruiksmogelijkheden en verbindingen tussen verschillende ruimten, aldus de architecten. Als uitkomst hiervan kan het gebouw worden ingezet voor congressen van verschillende omvang, stelt het architectenteam.

De huidige Azaleahal wordt in het voorstel van 51N4E en NU architectuuratelier gesloopt; dit verlies aan vloeroppervlakte compenseren ze door bovenop het ICC een extra volume toe te voegen. Zo creëert het team een compact en efficiënt functionerend gebouw. Voor het ruimtegebrek van het  S.M.A.K. wordt nagedacht over een oplossing.
Het definitieve masterplan verwachten de architectenbureaus in 2021. Voltooiing van de werkzaamheden staan gepland voor 2024.

stad.gent