Sportveldendag / De kortste weg naar de perfecte grasmat!

Limagrain Advanta organiseerde in samenwerking met Bayer, Compo, Sibelco en TerraCottem op 3 februari 2015 in het Daknamstadion in Lokeren voor het eerst een sportveldendag.Een perfect bespeelbare grasmat het ganse jaar door.  Het klinkt als muziek in de oren maar de realiteit is vaak anders. Op deze eerste studiedag werd ingegaan op de fundamenten van een ideaal sportveld. We geven u een korte samenvatting van de verschillende lezingen. Meer gegevens vindt u hier.

Ganda-criteria voor opbouw van de toplaag van een voetbalveld (Donald Garbriels, Universiteit Gent)
Een ‘zandige’ toplaag aanleggen volgens de regels. Het aanleggen van een natuurgrasveld is tegelijk kunst en kunde zodat het jaar rond optimaal kan worden gevoetbald. Als eerste vuistregel geldt dat bij regen het overtollige water zo vlug mogelijk doorheen de toplaag dient te worden afgevoerd. Een tweede vuistregel is er eveneens: ‘op zand moet je bouwen’! Dat weten architecten, ingenieurs en andere bouwmeesters maar al te goed. Dat moeten ‘constructeurs’, aannemers en personeel die voetbalvelden aanleggen en onderhouden ook weten. De toplaag moet water doorlaten maar het ook deels vasthouden. Op het eerste zicht een complex probleem maar op te lossen door de GANDA-criteria te volgen: toplaag 90% zand, 2-5% organisch materiaal.


Opbouw van drainerende lagen en rootzone voor de ideale grasmat (Paul Bertels, Sibelco Europe)

Voor de ideale opbouw van een grasveld moet je rekening houden met een aantal elementaire regels zoals de dikte van de drainerende lagen (een of meerdere) en de rootzone (laag waarin de graswortels groeien). Korrelvorm (subangulair) en korrelverdeling in die verschillende lagen zijn cruciaal. Vooral de korrelverdeling zal bepalend zijn voor de performance van de grasmat zowel op het gebied van stabiliteit, waterhuishouding als wortelgroei. Ideaal is een rootzone (de bovenste 15 cm) bestaande uit 45% kwartszand, 3-5% organisch materiaal, 25% lucht en 25% water. Fouten gemaakt in één van die lagen kunnen leiden tot een grasmat van mindere kwaliteit.

Scoren op én in een goede toplaag! (Davy Ottevaere, TerraCottem)

De eventuele “nadelen” van een zandige toplaag (beperkte waterretentiecapaciteit of WRC en minieme structuur) kunnen makkelijk worden aangepakt. De 3-jarige veldtest n.a.v. de ETS Field Days bewees dat inwerken van een toonaangevend bodemverbeterend middel (TCT Bodemverbeteraar) niet alleen de WRC van de toplaag verhoogt, maar vooral het volume aan beschikbaar water voor de grasplant. Bovendien heeft deze bodemverbeteringstechnologie een positief effect op de wortelontwikkeling, wat zorgt voor een sterkere grasmat.

Gras groeit vanzelf … of niet? (Jan Aelbrecht, Compo Expert)
De behoefte aan minerale nutriënten van een grasmat. Het vergt veel aandacht om de grasmat het hele voetbalseizoen lang kwalitatief op peil te houden. Hierbij is het voldoen van de voedingsbehoefte van het sportveld eveneens cruciaal. Gebrek aan voedingsstoffen vermindert de densiteit van het gras, het herstelvermogen en de betredingsgraad, het verhoogt de kans op onkruidgroei en ziekten en wijzigt de samenstelling van de grassoorten. Ideaal zijn traagwerkende meststoffen: in het vroege voorjaar een stikstofrijke meststof, in het begin van de zomer een fosfaatrijke meststof en in het vroege najaar kaliumrijke meststof (bv. 10-5-20).

Gewasbeschermingsmiddelen: voor een efficiënt, rationeel en duurzaam gebruik (Benjamin Lebrun, Bayer)

Geïntegreerd gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Het beheer van sportvelden gebeurt meer en meer op een erg professionele wijze. Ondanks een goede bodemstructuur, goede bemestingsschema’s, degelijk onderhoud en het gebruik van prima graszaden, … duiken er af en toe toch problemen op, die speciale aandacht vergen. Het kan gaan om onkruid, ziekten of bodeminsecten. Bij niet behandeling dreigt het probleem uit te deinen. Wegens wijzigingen in de wetgeving zullen de beschikbaarheid, het gebruik en de ontwikkeling van professionele plantenbeschermingsproducten sterk veranderen.

Gras is evident, maar hoe zit het met de beworteling ? (Erik Truyers, Limagrain Belgium – Advanta)

Reeds jaren wordt voetbal en andere sporten op een natuurlijke grasmat gespeeld. Outsiders beoordelen een grasmat maar al te vaak op het oog, waarbij enkel gekeken wordt naar het grasoppervlak. Fieldmanagers kijken verder en investeren in de juiste toplaag, gaan bezanden en bemesten om een beter wortelgestel te verkrijgen. De kracht van een prima speelveld zit in de bodem. Juist daar is het belangrijk om een goed wortelstelsel te ontwikkelen dat de grasmat gesloten kan houden en tevens de speelschade tot een minimum beperkt. Een wortelgestel dat voeding, vocht en lucht optimaal kan opnemen. De keuze van het juiste graszaadmengsel ligt aan de basis om dit resultaat te bekomen.