‘Ruimte voor de Rivier’ wint Bijhouwerprijs 2017

Het bestuur van de Stichting NHBOS ter Bevordering van de Landschapsarchitectuur heeft de Bijhouwerprijs 2017 toegekend aan de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Het grote werk aan de herprofilering van de Waal, de Rijn en de IJssel heeft vorm gekregen met expliciete aandacht voor landschappelijke kwaliteit.

Volgens de Stichting NHBOS is de zogenaamde dubbeldoelstelling achter het programma, namelijk de hydraulische stroomlijning van het zomer- en winterbed én de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied, consequent hand-in-hand uitgewerkt. De wijze waarop het verlangen naar ruimtelijke kwaliteit in het programma is verankerd (inhoudelijk, personeel, procedureel, financieel) strekt tot voorbeeld. Daardoor heeft het programma geleid tot een mooier rivierengebied.


In het proces van planvorming, aanbesteding, uitvoering en oplevering is de Nederlandse landschaps-architectuur uitgedaagd zijn beste been voor te zetten. In de dertig verschillende projecten verspreid langs de rivieren, zijn vele landschapsarchitecten, zowel ambtelijk als particulier, gevraagd om in een context van civiel-techniek, rivierbeheer en natuurontwikkeling hun meest dienstbare, maatschappelijke gezicht te laten zien.

Ruimte voor de Rivier heeft deze typisch Nederlandse traditie van utilitaire landschapsarchitectuur nieuw leven ingeblazen en bevestigd, op het schaalniveau van de regio, het gebied, het terrein, de plek en het kunstwerk. Zo heeft Ruimte voor de Rivier eraan bijgedragen dat het vakgebied zich volwaardig kan mengen in de grote ruimtelijke opgaven die met klimaatadaptatie samenhangen. Niet alleen in ons land maar ook als wereldwijd exporteerbare vaardigheid.

Stichting NHBOS beschouwt 2017 als een zeer geschikt moment om de Programmadirectie, en het Cluster Ruimtelijke Kwaliteit in het bijzonder, in het zonnetje te zetten vanwege het feit dat dan 29 van de 30 projecten zijn opgeleverd en door mensen, dieren en planten weer in bezit zijn genomen.

Bijhouwerprijs
De Stichting NHBOS stelt zich ten doel op gerichte wijze de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland te ondersteunen. De Stichting werd in 1953 opgericht door mevrouw N.H. Bos, medewerkster van J.T.P. Bijhouwer, eerste hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen.

Met de toekenning van de driejaarlijkse Bijhouwerprijs wordt een bijzondere en hoogwaardige verdienste op het gebied van de tuin- en landschapsarchitectuur beloond en daarmee onder de aandacht van een groter publiek gebracht. Prijswinnaars kunnen individuen zijn die een bijzondere betekenis hebben of hebben gehad voor het vakgebied, adviesbureaus of hoveniersbedrijven die zich onderscheiden door een bijzonder oeuvre, maar ook diensten of afdelingen van overheidsorganisaties die hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het landschap of de stedelijke buitenruimte op hoog niveau hebben ingevuld.

In het verleden werd de Bijhouwerprijs toegekend aan onder meer landschapsarchitect Michael van Gessel, het bureau West 8 en gewezen hoogleraar landschapsarchitectuur Meto Vroom van Wageningen Universiteit.

Bijhouwerlezing

Voorafgaand aan de uitreiking van de Bijhouwerprijs op 29 september 2017 organiseert de stichting NHBOS ter Bevordering van de Landschapsarchitectuur in het Wijnfort aan de Bemmelse Dijk 4 te Nijmegen, tussen 14.30 en 17.00 uur, de Bijhouwerlezing. De lezing zal worden uitgesproken door prof. dr. Pieter Uyttenhove, hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Stedenbouw aan de Universiteit Gent in België.

Ten slotte zal Uitgeverij Blauwdruk het rijk geïllustreerde boek over Ruimte voor de Rivier als landschappelijke en stedebouwkundige opgave presenteren en te koop aanbieden.

Fietsexcursie

Voorafgaand aan de festiviteiten organiseert de gemeente Nijmegen een fietsexcursie voor degenen die het project Ruimte voor de Waal willen bezoeken. Als u deze excursie wil bijwonen dient u om 13.00 uur stipt te verzamelen bij het Wijnfort. Daar staan fietsen klaar.

Lees hier meer over het Rivierpark Nijmegen.

Als u de bijeenkomst wilt bijwonen dient u zich per e-mail aan te melden bij de Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL).

U stuurt uw bericht aan [email protected] onder vermelding van “Bijhouwerprijs 2017”. U dient daarbij aan te geven of u aan de excursie wil deelnemen. De aanmeldingstermijn sluit op zondag 27 augustus 2017 om 18.00 uur.