Ruim 5 op 10 Europese bomen met uitsterven bedreigd

Meer dan de helft van de boomsoorten in Europa zijn met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit het eerste rapport met een ‘rode lijst’ van boomsoorten in Europa van het International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

De IUCN heeft alle Europese boomsoorten, 454 in het totaal, onderzocht. 42 procent van de bomen die inheems zijn in de Europese Unie zijn regionaal met uitsterven bedreigd. Van de endemische bomen, dat zijn boomsoorten die alleen in Europa voorkomen, is zelfs 58 procent bedreigd en is 15 procent (66 soorten) bijna uitgestorven. Van 57 soorten ontbraken voldoende gegevens om een uitspraak te kunnen doen over hun status.


Belangrijkste oorzaken van de bedreiging zijn: ontbossing en buitensporige houtkap, verstedelijking en wijzigingen van bodemgebruik, klimaatopwarming en vooral de introductie van invasieve exotische planten en schadelijke organismen.

Tot de bedreigde soorten in ons land behoren onder meer de paardenkastanje, driekwart van de 170 lijsterbessoorten en verschillende olmen. U kunt de volledige lijst met bedreigde bomen hier downloaden.