Eurodal opent B’RAIN belevingspark in Grobbendonk: fietsen over het water [VIDEO]

Waarom leggen we bij wegenwerken het fietspad niet aan boven op de gracht in plaats van ernaast? Dat is ruimte- én kostenbesparend. Op de B’RAIN belevingszone op de site van Eurodal te Grobbendonk zijn concrete oplossingen te zien voor het intelligent beheer van water, groen en verharding op beperkte ruimte.

 


B’RAIN is het resultaat van een samenwerking tussen vier bedrijven actief in de wereld van waterbeheer bij private en publieke sectoren, Eurodal, Beton De Bonte, Tree Builders en Aquafix. Doel van de samenwerking is producten op elkaar af te stemmen en door te ontwikkelen om te komen tot betere totaaloplossingen voor het beheersen van hemelwater. B’RAIN omvat een volledig concept voor het intelligent beheren van water in beperkte ruimten, met de slimme inzet van groen en verharding.

Vélonet

Een van de oplossingen die op de site wordt getoond is Vélonet. Het principe van Vélonet bestaat erin om bestaande grachten om te bouwen tot fietspad. Het idee komt van architect Luc Maes, die een vijftal jaar geleden op zoek was naar een partner om zijn innovatief gedachtengoed effectief vorm te geven. Met Eurodal en Beton De Bonte vond hij die partners.

Met het plaatsen van betonnen U-vormige, brede goten op de plaats waar beken stromen, wordt de mogelijkheid om het water onder het fietspad te laten stromen de hand gereikt. De gaten die zich in de zijkant van de U-vormige goten bevinden, zorgen ervoor dat het regenwater kan infiltreren in de grond rondom, net zoals dat het geval is bij een gewone beek. Hierdoor blijft de grondwatertafel op peil. In de goten is er tevens ruimte voor nutsvoorzieningen, wat een gevoelige tijdswinst zou kunnen betekenen. Over de bakken liggen betonnen vloerplaten waardoor een comfortabel fietspad ontstaat. De voordelen op een rijtje: minder ruimte-inname, minder onteigeningen en minder onderhoud voor de gemeentebesturen met behoud van waterinfiltratie, plaats voor nutsleidingen en comfortabel fietsen.

 

Hydrops 3.0

Naast Vélonet wordt Hydrops 3.0 getoond: een combinatie van een open fundering met Eurodal vloerplaten. Het water wordt verzameld in gootplaten waarna het via de ingebouwde kolken en volgens het volvullingsprincipe naar een voorbehandelingsunit gaat. Het gezuiverde water verdeelt zich via een geperforeerde buis in de open fundering. Door het bodemprofiel van deze fundering wordt deze niet belast met slibdeeltjes en krijgen we een groot infiltratieoppervlak. Het kenmerk van de hoge infiltratie maakt van Hydrops 3.0 een concept dat uitermate geschikt is voor plaatsen met hoge grondwaterstand, zware lasten en plaatsgebrek.

Vanuit de mogelijkheden van de “kamers” werd er doorontwikkeld tot het gebruik van voorbehandeling. Elke vorm van filtering kan hiermee gecombineerd worden zoals waterzuivering, ecologische filtering door een rietfilter of bacteriën en hergebruik. Partner Aquafix brengt hier de nodige expertise mee.

 

 

Boombunkers

Het bedrijf Tree Builders installeerde speciale boombunkers waarin bomen voldoende ruimte krijgen zodat wortels naar beneden kunnen groeien en ze zo één grondvolume vormen met een natuurlijke water- en luchthuishouding. Binnen de filosofie van B’RAIN wordt afgestapt van aansluitende zoneringen en volledig ingezet op 3-laagse zoneringen. B’RAIN kiest voor een degelijke en duurzame manier van verharden, ondergronds infiltreren en een slimme koppeling met hoogstammig groen.