Lezing / Klimaatadaptatie in tuin en stad, Vlaanderen-Nederland

Op 8 november organiseert Kenniscentrum Tuin+  samen met het Departement Omgeving een lezing rond water in de tuin en de stad. Dr.ir. Floris C. Boogaard en Ing. Thomas Klomp geven in deze duolezing hun visie op de synergie tussen het openbare en particuliere gebied. Deze lezing kadert in de Green Deal Natuurlijke Tuinen.

Hoe pakt Nederland het aan? Welke succesvolle initiatieven op het gebied van water en tuinen spelen er allemaal? En gaat dat eigenlijk wel goed? Waarom zijn Nederlandse waterspecialisten soms zo jaloers op Vlaanderen? Floris en Thomas nemen je mee van het microniveau van de tuin naar het grotere plaatje van de openbare ruimte, gecombineerd met tools die helpen bij de klimaatadaptieve transitie.


Floris Boogaard is voor gemeenten, waterschappen, bedrijven en projectontwikkelaars adviseur over klimaatadaptieve wijken en kosteneffectieve aanleg, beheer en monitoring van duurzaam waterbeheer zonder wateroverlast, droogte en hittestress. Thomas Klomp is zelfstandig professional met ruime ervaring bij decentrale overheden als gemeenten en waterschappen. Een deel van zijn tijd werkt hij voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma), waarin hij binnen een team ‘Samen Klimaatbestendig’ oplossingen en vraagstukken over klimaatadaptatie verbindt in heel Nederland.

De lezing heeft plaats van 15u30 tot 19u in het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht.