www.samenvoorbiodiversiteit.be

Red de biodiversiteit: elke m² telt!

Biodiversiteit is broodnodig voor ons overleven en welzijn. Deze boodschap wordt uitgedragen door de beweging #SamenVoorBiodiversiteit die bestaat uit meer dan 100 Belgische organisaties.


Universiteiten en onderzoekers, internationale NGO’s, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden hebben besloten hun krachten te bundelen om een antwoord te bieden op de urgentie van de situatie.

De beweging roept op om samen met hen aan de slag te gaan voor meer biodiversiteit. Elke m² telt want ook in onze onmiddellijke omgeving kunnen kleinschalige acties een grote impact hebben. Terwijl voor sommige soorten en natuurtypes grote oppervlakken nodig zijn, wordt het alsmaar duidelijker dat ook kleinschalige natuurelementen een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Die hoeven niet ver van ons bed te liggen om van betekenis te zijn. Onze huizen en tuinen, onze scholen, bedrijven en hun terreinen, … beslaan een belangrijk deel van de oppervlakte van onsland. Door die natuurlijk in te richten en waar mogelijk uit te breiden, bijvoorbeeld door ontharding, voorzien we onder meer in extra habitat en verbindende stapstenen voor fauna en flora, dragen we bij aan de bestuiving, zorgen we voor verkoeling, en maken we infiltratie van water mogelijk.

www.samenvoorbiodiversiteit.be