Projectsubsidies Groene rand

Bossen, natuurgebieden en parken kleuren de groene rand in het hart van Vlaams-Brabant. Een ring van natuurlijke schatkamers die door ecologisch-recreatieve corridors en stapstenen met elkaar zijn vervlochten. Ook dit jaar geeft Natuur en Bos subsidies voor natuurprojecten in de Vlaamse rand, die nieuw toegankelijk groen en groene verbindingen tussen de woongebieden en de groenpolen realiseren en de leefbaarheid via groene ingrepen versterken.

Naast initiatieven van openbare besturen en publieke rechtspersonen komen nu ook verenigingen en organisaties in aanmerking voor een financiële ondersteuning tot 50% van de aankoopprijs van het terrein (en tot 60% voor bebossing), en tot 80% van de werken voor een groene en toegankelijke inrichting.


Het gaat om volgende projecten:
• projecten die nieuw openbaar groen of een nieuwe openstelling van groen realiseren waar als gevolg van een sterke verstedelijking en gebrek aan open ruimte de nood aan toegankelijk groen kan worden aangetoond;

• projecten die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen, het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven of het realiseren van Europese natuurdoelen en soortenbescherming (www.natura2000.vlaanderen.be);

• projecten die ecologisch-recreatieve verbindingen realiseren tussen groenpolen;

• projecten die door de realisatie van belevingsvol groen en groen in de bebouwde omgeving bijdragen aan de leef- en omgevingskwaliteit van de inwoners van de Vlaamse rand;

• projecten die kaderen binnen een geïntegreerd gebiedsprogramma en/of het resultaat zijn van samenwerking binnen een gebiedscoalitie.

Alle projectvoorstellen zijn welkom bij Natuur en Bos tot 15 september.

Alle info vind je terug in deze infobundel.

Blijf je graag op de hoogte van de projecten in de groene rand? Mail dan naar [email protected] om je in te schrijven op onze nieuwsbrief.