Projectoproep Publieke Ruimte 2016

Bent u als ontwerper, aannemer of opdrachtgever betrokken bij de totstandkoming van een project in de openbare ruimte? Stel uw realisatie kandidaat voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte 2016 en maak kans op de gelijknamige onderscheiding. Projecten kunnen worden voorgedragen voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte door inzending van een kandidaatdossier. De projectoproep wordt afgesloten op 30 september 2015. De prijs Publieke Ruimte wordt uitgereikt tijdens het Congres Publieke Ruimte 2016.

Voorbeelden van mogelijke projecten zijn stationsomgevingen, parken, woonwijken en -straten, winkelstraten, pleinen, tijdelijke publieke ruimten, centrumherinrichtingen, waterfronten, speelpleinen, bedrijventerreinen, verkavelingen en reconversieprojecten. De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2011.


Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, vzws) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte 2016. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via het gemeentebestuur of ontwerpbureau.