BIJLEREN VANUIT UW KOT / Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels

Het Nederlandse ISSO-Kennisbank brengt in samenwerking met diverse partners het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels uit.

Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels biedt praktische informatie en tools aan professionals die begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking willen realiseren. Als er is gekozen voor een groen dak en/of gevel biedt het boek ondersteuning bij het ontwerp, de realisatie, onderhoud en eventueel de sloop. Het boek behandelt de integratie van meerdere technieken om tot een oplossing te komen, waarin meerdere functies (gebruik, waterberging en energieopwekking) en vormen van gebruikerswaarde centraal staan.


Het nieuwe boekwerk kent meerdere invalshoeken. Enerzijds voor verschillende doelgroepen uit verschillende segmenten van de markt. En anderzijds per functie van een groen dak of gevel.

Het Praktijkboek is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.