Plantentuin Meise en Weleda werken samen voor meer biodiversiteit

Weleda heeft zich voor de komende drie jaar als partner verbonden aan Agentschap Plantentuin Meise in Brussel. Plantentuin Meise en Weleda vinden elkaar in de wens om de biodiversiteit te beschermen, behouden en beleven. In België en de rest van de wereld.

 


Biodiversiteit is een actueler thema dan ooit en staat meer en meer onder druk. Het op grote schaal uitsterven van dier- en plantensoorten vormt een directe bedreiging voor onze leefomstandigheden. Zo stelt het IPBES uit hoofde van de Verenigde Naties in een recent verschenen rapport. Ons menselijke bestaan is volledig afhankelijk van de natuur. Veel van de grondstoffen voor onze producten worden door de natuur geleverd en al onze voeding. Als de biodiversiteit verdwijnt worden alle soorten en uiteindelijk ook de mens, in hun voortbestaan bedreigd.

Natuurlijke samenwerking

Marc van Boven, algemeen directeur van Weleda Benelux, en Steven Dessein, administrateur-generaal van Plantentuin Meise, vertellen over de plannen die beide organisaties samen hebben.

Marc van Boven: “Deze unieke samenwerking voelt vanaf dag één logisch en goed. Het is de missie van Weleda om de gift van de natuur middels onze producten door te geven aan de mens. Met Plantentuin Meise als partner kan Weleda een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit voor volgende generaties.”

Steven Dessein vult aan: “We zijn fier op de samenwerking met Weleda. Samen maken we ons sterk voor het actuele en urgente thema biodiversiteit. De missie van Plantentuin Meise is om het plantenrijk te ontdekken, onderzoeken en beschermen en met deze kennis te bouwen aan een duurzame toekomst. De samenwerking met Weleda helpt ons om het belang van biodiversiteit bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen. De financiële bijdrage van Weleda gaat Plantentuin Meise investeren in het herstel en onderhoud van de Culinaire Tuin.”
In september dit jaar brengen Weleda en Plantentuin Meise biodiversiteit extra onder de aandacht bij de consument. Bij aankoop van een Weleda product steunt de consument tegelijk Plantentuin Meise. Naast deze actie op de winkelvloer zetten Weleda en Plantentuin Meise hun communicatiekanalen in, om zoveel mogelijk mensen te informeren over het belang van biodiversiteit en de bijdrage die je als individu kan leveren.
Plantentuin Meise biedt ook een mooi gamma van Weleda producten aan in de Tuinwinkel van de Plantentuin.