Pilootproject voor groene bestrating in Groningen

De Nederlandse stad Groningen gaat mogelijk experimenteren met groene bestrating. Grunngras heet het plan. Het betreft een idee van de Groninger kunstenaar Martin Borchert. Kern van zijn idee is om op alle plekken in de stad waar verharding niet nodig is, groene bestrating aan te leggen. Tegels of klinkers waarin groen de ruimte krijgt om te groeien.

PvdA en PvdD omarmen het idee en willen een pilot in drie wijken, de Schilderwijk, Selwerd en de Noorderplantsoenbuurt. De afgelopen maanden is met landschapsarchitecten en ambtenaren van de gemeente overlegd om het plan tot uitvoering te brengen. Straten waar zout gestrooid wordt, zijn bijvoorbeeld ongeschikt. Maar er zijn allerlei andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld rond lantaarnpalen, tussen fietsparkeerplaatsen, langs gevels en langs trottoirranden.


Minder steen

Groene Bestrating houdt het midden tussen verharding en groen. Het zijn tegels en klinkers met uitsparingen voor begroeiing. Borchert ontwierp al groene tegels van hetzelfde formaat als de tegels en klinkers die in Groningen standaard gebruikt worden. Zo kunnen ze makkelijk ingepast worden in bestaande stoepen en straten, maar ook in middenbermen van wegen en fiets- en autoparkeerplekken. Plekken die minder intensief gebruikt worden.

Dat heeft volgens Borchert allerlei voordelen voor een binnenstad die flink bestraat is. Het groen brengt verkoeling, water kan bij hoosbuien veel beter wegtrekken en het zorgt voor meer insecten en dieren in de stad. Groene Bestrating draagt ook bij aan een betere luchtkwaliteit. Het vangt fijnstof en roet af, zorgt voor extra zuurstof en vermindert de CO2-uitstoot. Het maakt wijken aantrekkelijker en gezonder.

Bewoners en wijken kunnen zelf het initiatief nemen. Borchert: ,,We streven er naar om Groene Bestrating zoveel mogelijk in overleg met de buurt aan te leggen. Ook willen we bewoners betrekken bij het beheer van Groene Bestrating.’’

Bron: Dagblad van het Noorden