Paysalia / De Groene Stad

De Groene Stad zal in het middelpunt van de uitwisselingen en de animaties van de editie 2017 van Paysalia in Lyon van 5 tot 7 december 2017 staan.

De laatste jaren verdedigen de lokale overheden het belang van de aanleg van groene ruimten in de steden. Van de politici tot de inwoners, over de landschapsarchitecten en -aannemers, allen staan ze achter de wil om de stad van vandaag om te vormen tot een groene en ecologische stad. Een wil die sterk tot uiting komt op de beurs Paysalia 2017!


De parken en tuinen zijn aldus de onmisbare verblijfsplaatsen geworden die erg in trek zijn bij de bewoners die dichter bij de natuur en in een groenere omgeving willen wonen. Om aan deze wens tegemoet te komen hebben de overheden projecten opgestart om de stad te “vergroenen”, waarbij rekening wordt gehouden met alle problemen waarmee een stad af te rekenen krijgt, en de bewoners te verenigen rond deze samenwerkingsprojecten.

Nieuwe stadsprojecten in dienst van de groene ruimtes

De demografische groei en de grote vraag van de bewoners hebben ertoe geleid dat de gemeenschappen veel aandacht besteden aan projecten voor de creatie en de herinrichting van groene ruimtes. Uit het palmares van de groenste dorpen van 2017, uitgevoerd door het Unep – De landschapsondernemingen, in partnerschap met Hortis, blijkt dat de 50 grootste Franse steden een gemiddelde oppervlakte van 1.155 hectaren groene ruimte tellen en dat ze gemiddeld elk jaar 5 miljoen euro investeren in de aanleg van nieuwe ruimtes.

De deelname van de bewoners

De burgers werken steeds meer mee aan de acties. De bewoners, handelaars en leden van de verenigingen bouwen voortaan mee aan de inrichting van hun omgeving die ze groen en ecologisch wensen. Exemplarische acties worden uitgebouwd om het lokale leven te animeren, door een sociale band te creëren en een nieuw uitzicht aan de stadsruimtes te verlenen.

De steden mobiliseren zich ook om de jongsten te sensibiliseren voor de weldaden van planten. De opvoeding om te doen inzien hoe belangrijk deze zijn, begint al heel jong. Grote steden organiseren workshops of stellen pedagogische gidsen voor de scholen op. Honderden leerlingen worden begeleid bij hun projecten van groene ruimtes dankzij een nauw pedagogisch partnerschap tussen de leraars en opvoeders voor een betere stadsomgeving.

Groene steden

Zoom in op de Groene Stadsdagen die in het kader van Paysalia worden georganiseerd:

•Woensdag 6 december: Werken in de groene ruimtes: de risico’s kennen om ze te vermijden

•Donderdag 7 december: Landschapsprofessionals, bouw aan de toekomst van uw beroep

•Vrijdag 8 december – uitbreiding: Lyon, haar groene ruimtes, haar Feest van het Licht

•Zaterdag 9 december – uitbreiding: Lyon, Unesco werelderfgoed

Gedetailleerd programma en informatie op www.paysalia.com