Oproep voor landschapsinrichting universitaire campus Diepenbeek

De NV Wetenschapspark Limburg heeft een overheidsopdracht uitgeschreven voor een volledig landschapsontwerp voor enkele afgebakende zones op de Universitaire Campus te Diepenbeek. De opdracht heeft als titel “Landschapsinrichtingstudie en ontwerp campus Diepenbeek”.

De universitaire campus in Diepenbeek is in transformatie. Tussen 2016 en 2018 werd door de provincie Limburg een masterplan ‘signaalgebied en campus Diepenbeek’ opgemaakt. Dit masterplan heeft tot doel om de ruimte voor een toekomstige ontwikkeling van de campus in harmonie en dialoog met het fragiele en waardevolle landschap van de Demervallei in kaart te brengen. Een evenwicht tussen uitbreiding en ecologische bescherming van het gebied vormt het uitgangspunt. De ambitie is om de campus Diepenbeek uit te bouwen tot een eco-campus die plaats biedt aan onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid in de zorg- en bouwsector.


De oproep betreft een overheidsopdracht voor diensten, meer bepaald voor het ontwerpen van de omgeving, de opmaak van het ontwerpdossier voor alle elementen die in het omgevingsontwerp worden opgenomen, alle nodige voorafgaandelijke studies (grondsonderingen,…) en opmetingen, de opmaak van een begroting voor elk van de onderdelen, de opmaak van een volledig vergunningsdossier, de veiligheidscoördinatie, de opmaak en begeleiding van de aanbestedingsdossiers, de leiding der werken tijdens de uitvoering en de organisatie van de opleveringen.

U kunt het bestek voor deze opdracht hier downloaden.

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is vrijdag 9/09/2022 om 12 uur.

Inlichtingen:
Kristof Verduyckt (POM – Juridisch) 011/300.194 of [email protected]

Stijn Vercampt (POM – Inhoudelijk) 011/300.139 of [email protected]