Oproep stadsvernieuwing 2022

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert de oproep 2022 naar stadsvernieuwingsprojecten. Dertien centrumsteden, eenentwintig provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen een aanvraag van concept- en projectsubsidie indienen. 

De stad is opnieuw een aantrekkelijke plek om te wonen, te leven, te werken en te ontspannen. Stadsvernieuwingsprojecten blijven de hefbomen in deze heropwaardering. Stadsvernieuwingsprojecten staan voor een geïntegreerde stadsontwikkeling in functie van economische, ecologische en sociale meerwaarde.


De leefbaarheid van de steden blijft een belangrijk vraagstuk. De opgave van stadsvernieuwing is doorheen de tijd geëvolueerd van herstel naar investeren en meer plaats te maken voor de stadsbewoners en -gebruikers. De stadsbevolking wordt steeds heterogener. Die diversiteit uit zich op verschillende vlakken: inkomen, religie, herkomst, leeftijd, geaardheid, … De stad is het milieu bij uitstek om met diversiteit om te gaan en om te werken aan een inclusieve samenleving.

Stadsvernieuwingsprojecten zijn hefboomprojecten voor een geïntegreerde stadsontwikkeling, en dit zowel in functie van economische, ecologische als sociale meerwaarde.  Ze hebben tot doel de aantrekkelijkheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid van steden te verhogen. Ze investeren in stedelijkheid, waarbij het zowel gaat om de fysieke arrangementen, zoals publieke ruimte, infrastructuur, nutsvoorzieningen, publieke voorzieningen, groen-blauwe dooradering, etc., maar ook om de institutionele kaders, de sociale en culturele verbanden waarin stedelingen gesocialiseerd zijn en waarin ze participeren.

De Vlaamse overheid verleent steden subsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Er zijn drie soorten subsidies:

  1. projectsubsidies die aangewend worden voor de concrete realisatie van een stadsvernieuwingsproject;
  2. conceptsubsidies die gebruikt worden voor deskundige begeleiding bij het ontwerp  van een stadsvernieuwingsproject;
  3. thematische subsidies ter ondersteuning van kleinschalige stadsvernieuwingsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen.

Daarnaast ondersteunt de Vlaamse overheid steden met advies en deskundige begeleiding: de relatiebeheerders van het team stedenbeleid, de kwaliteitskamer voor de projectsubsidies en de thematische oproep, het regieteam voor de conceptsubsidies.

De volgende steden komen in aanmerking voor subsidies voor stadsvernieuwing: Aalst, Aarschot, Antwerpen, Brugge, de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Genk, Gent, Halle, Hasselt, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Kortrijk, Leuven, Lier, Lokeren, Mechelen, Mol, Oostende, Oudenaarde, Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Turnhout, Vilvoorde en Waregem.

Deze oproep loopt tot 30 juni 2022.

Meer informatie vind je hier