Operatie Perforatie: win 10 x 100 m² waterdoorlatende bestrating

Met Operatie Perforatie vestigen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin de aandacht op het belang van hemelwaterinfiltratie in de bodem. Aan de campagne is een wedstrijd gekoppeld voor onthardingsprojecten. Naast een financiële ondersteuning van 100.000 euro door Aquafin, voorziet FEBESTRAL 10 x 100m² waterdoorlatende verhardingen als sponsoring in natura voor de beste projecten.

Op verharde ondergronden kan hemelwater niet in de bodem sijpelen. Dat veroorzaakt wateroverlast bij hevige regenval, terwijl in droge periodes dan weer bodemverdroging en hittestress optreden. Een waterdoorlatende bestrating of een groene, natuurlijke inrichting voorkomt zulke negatieve effecten. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking om onthardingsprojecten van lokale besturen, bedrijven, scholen en organisaties een steuntje in de rug te geven.


Omdat een volledige vergroening van de verwijderde verharding niet altijd mogelijk of wenselijk is, doet ook FEBESTRAL, een deelvereniging van de Federatie van de Belgische Prefabbetonfabrikanten, een duit in het zakje. De beroepsfederatie stelt tien keer 100 m² aan waterdoorlatende bestratingsmaterialen in prefab beton ter beschikking die ingezet kan worden om gesloten en ondoorlatende verhardingen te vervangen. Alle aangesloten fabrikanten van FEBESTRAL bieden een keuze aan uit het volledige gamma van waterdoorlatende bestratingsmaterialen: grasbetontegels, geperforeerde stenen, stenen met afstandhouders of poreuze betonstenen. Zodra de winnende projecten bekend zijn, wordt beoordeeld welk type steen het beste bij de betreffende voorstellen past.
Voorstellen indienen kan tot 31 oktober.

www.operatieperforatie.be